Barbórkowe spotkanie

Obchody Barbórki w kopalni Adamów tradycyjnie zamyka spotkanie z pocztami sztandarowymi i asystą pogrzebową. W spotkaniu uczestniczą pracownicy i emeryci reprezentujący spółkę podczas różnych świąt i uroczystości – członkowie pocztów sztandarowych kopalni oraz działających w niej organizacji.

Poczty sztandarowe, podobnie jak nasza orkiestra, uczestniczą nie tylko w świętach branżowych i państwowych, ale także w pogrzebach pracowników i emerytów kopalni. Takich pogrzebów jest w ciągu roku kilkadziesiąt. Udział w poczcie to naturalnie praca społeczna, chcemy więc zaproszeniem na spotkanie pokazać, że doceniamy zaangażowanie naszych obecnych i byłych pracowników – powiedział Józef Cajdler, kierownik Działu Administracji.

Spotkanie odbyło się 11 grudnia 2015 roku w Klubie „Barbórka” w Turku.

eg

Fot. Józef Cajdler

Dodaj komentarz