Krajobraz po odkrywce

Dwadzieścia lat temu wydobyty został ostatni węgiel z odkrywki Kazimierz Południe. Obszar wyrobiska końcowego tej odkrywki wraz z upływem czasu podlegał znaczącym zmianom. Prześledźmy kolejne etapy.

Odkrywka Kazimierz Południe działała przez 32 lata. Od chwili uruchomienia, które nastąpiło 25 listopada 1965 roku, do 1997 wydobyto z niej 83 mln 381 tys. ton węgla.
Zbieranie nadkładu zakończono w połowie czerwca 1996 roku, po czym maszyny nadkładowe zostały przetransportowane na odkrywkę Kazimierz Północ. Niecały rok później, 22 lutego 1997 roku, wydobyto ostatni węgiel. Koparka węglowa Rs 560/2 wyjechała na poziom zero, a po remoncie także trafiła na nową odkrywkę. Przy zwałowaniu wyrobiska końcowego pracowała zwałowarka A2RsB 8800, która zakończyła swoje zadanie w połowie czerwca 2001 roku.
Wspólnie z gminą Kazimierz Biskupi ustalono, że teren po odkrywce zostanie zrekultywowany w kierunku rolniczym i leśnym, natomiast wyrobisko końcowe zostało poddane rekultywacji rekreacyjnej. Plan zakładał utworzenie w tym miejscu zbiornika wodnego.

1 – Kazimierska zwałowarka
2 – Koparki SRs 1200 i SchRs 315 w drodze na Kazimierz Północ (rok 1996)
3 – Część ekipy zaangażowanej w transport maszyn
4 – Koparka węglowa Rs 560/2 już na poziomie zero (rok 1997)
5 – Zwałowarka A2RsB 8800
6 – Panorama wyrobiska końcowego odkrywki Kazimierz Południe w 1997 roku

Rekultywowany teren objął 110 ha, z czego ponad połowę (65 ha) zajmuje zbiornik wodny. Prace przy jego tworzeniu były dość skomplikowane, kosztowały górników sporo pracy. Zgodnie z sugestią gminy jeziorko zostało przedzielone, za pomocą specjalnie usypanego cypla, na dwie części. Płytsza, o średniej głębokości około 3 m, pełni rolę kąpieliska, a głębsza, sięgająca 7,6 m, przeznaczona jest dla wędkarzy i retencjonowania wody – skarpa tej części została umocniona ekowłókniną i 12-metrowym pasem geokraty. Jezioro, którego pojemność wynosi 2 mln m3, ma charakter przepływowy, jest zasilane Strugą Biskupią.
W części zachodniej zbiornika utworzono dwie plaże piaszczyste. Głęboki na metr piasek został częściowo nasypany przez zwałowarki, a częściowo później przywieziony samochodami. Z plaży można przejść na wyspę, bo woda w tym miejscu ma głębokość tylko 1,6 m. W części wschodniej powstała plaża trawiasta.
Przylegający do zbiornika teren został obsadzony setkami klonów, dębów, jesionów, lip i modrzewi oraz krzewami: akacją, czeremchą i rokitnikiem. Bardzo szybko wprowadziły się tam zwierzęta: zające, bażanty i sarny.     eg
Fot. Piotr Ordan

7 – Kształtowanie dna przyszłego zbiornika
8 – Umacnianie skarpy geowłókniną i geokratą
9 – Skarpy i niecka zbiornika od strony północnej, gdzie nasadzono drzewa i krzewy
10 – Zbiornik zasila Struga Biskupia, moment wpuszczenia wody 19 września 2003
11 – Akwen już napełniony (kwiecień 2004)
12 – 14  Efekty rekultywacji biologicznej (rok 2009)
15 – 17  Latem nad zbiornik w Kozarzewku przyjeżdża wielu plażowiczów

 

Dodaj komentarz