Na początku kwietnia w Bełchatowie obradowało ogólne zebranie sprawozdawcze członków zwyczajnych Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele dwunastu, spośród trzynastu, firm zrzeszonych w porozumieniu. Podczas obrad prezes zarządu PPWB Stanisław Żuk złożył sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Podobne sprawozdanie złożył przewodniczący rady porozumienia Sławomir Zawada. Zebrani udzielili zarządowi absolutorium, a także przyjęli plan finansowy na rok bieżący.

W dalszej części obrad, w związku z rezygnacją złożoną przez Wojciecha Antończaka, dokonano wyboru wiceprezesa zarządu. Został nim Leszek Sondaj, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów. Uzupełniając skład zarządu, na jego członka wybrano Adama Kłapsztę, prezesa PAK KWB Konin S.A.

W trakcie obrad omówiono także wyniki branży w ubiegłym roku i w pierwszym kwartale tego roku. Oceniano możliwości rozwoju górnictwa węgla brunatnego w najbliższych latach. Dyskutowano o bieżącej sytuacji w branży obliczu zmian i poprawek do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw używanych do ogrzewania. Omówiono sytuację zakładów zaplecza technicznego naszej branży. Są one gotowe realizować zamówienia na nowoczesne maszyny i urządzenia; podkreślano, że firmy te konkurują z powodzeniem na rynkach zagranicznych.

Biuro ZP PPWB

Dodaj komentarz