Zespół Elektrowni PAK wydał komunikat informujący o możliwości sprzedaży kopalni i elektrowni Adamów.

W komunikacie stwierdzono, że możliwość sprzedaży aktywów związanych z kopalnią i elektrownią w Adamowie rozważana jest w ramach przeglądu opcji strategicznych w związku z planowanym zakończeniem działalności Elektrowni Adamów w styczniu 2018 roku. Przedmiotem potencjalnej transakcji może być spółka PAK KWB Adamów S.A. oraz wyodrębniona część przedsiębiorstwa związana z Elektrownią Adamów.

Elektrownia Adamów, w której skład wchodzi 5 bloków energetycznych o łącznej mocy 600 MW, przy obecnych standardach emisji przemysłowych może funkcjonować przez 17,5 tysiąca godzin liczonych od 1 stycznia 2016 roku. Oznacza to, że w przypadku nieprzerwanej pracy elektrownia zostanie wyłączona z eksploatacji w styczniu 2018 roku.

W komunikacie podano, że przeprowadzenie transakcji będzie zależało od warunków oferowanych przez potencjalnie zainteresowane strony. Szczegółowe warunki, zakres oraz struktura sprzedaży zostaną ustalone w drodze negocjacji.      g

Dodaj komentarz