Pracownicy konińskiej kopalni i elektrowni zorganizowali akcję wspierającą budowę odkrywki Ościsłowo. To strategiczna inwestycja, decydująca o przyszłości kopalni Konin i Zespołu Elektrowni PAK, pozwalająca utrzymać miejsca pracy górników i energetyków oraz zapewniająca dalszy rozwój naszego regionu.

Akcja polega na wysyłaniu listów do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który ma podjąć decyzję w sprawie budowy nowej odkrywki.
List należy podpisać i przesłać na adres GDOŚ pocztą lub e-mailem z prywatnej skrzynki. Treści listów oraz adresy zostały zamieszczone w intranecie PAK KWB Konin oraz ZE PAK.      g

Dodaj komentarz