KWB Sieniawa pracuje nad wykorzystaniem węgla brunatnego do produkcji kwasów huminowych wzbogacających słabe gleby.

Naturalne kwasy humusowe, inaczej próchnicowe, występują w błotach leczniczych, ziemi ornej, nawozach organicznych czy torfie. Powstają w drodze biochemicznego rozkładu związków organicznych, dzięki czemu wspomagają wzrost i rozwój korzystnych mikroorganizmów w glebie, wzbogacając ją w wartości próchnicze. Kwasy huminowe ułatwiają roślinom pobór środków odżywczych oraz wody, stymulując ich wzrost. Mają też zdolność wiązania i powolnego uwalniania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków, obniżając w ten sposób zawartość substancji toksycznych w roślinach.

Kwas huminowy można pozyskać z węgla brunatnego i wykorzystać go do produkcji środka poprawiającego jakość i produktywność gleby. Kwas uzyskany w kopalni Sieniawa otrzymał już nazwę: humiflos. Ma postać proszku rozpuszczalnego w wodzie.
KWB Sieniawa poszukuje teraz partnerów do współpracy przy produkcji i dystrybucji kwasów huminowych.     g

 

Dodaj komentarz