Żeglarska Piętnastka

Żeglarze z klubu działającego przy KWB Konin jeszcze oficjalnie nie otworzyli sezonu, ale na przystani w Pątnowie już wiele się dzieje. Pod koniec kwietnia zwodowano jachty, 6 maja ruszył kurs na patent żeglarza jachtowego, a w sobotę 13 maja przystań odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie, które rozpoczynają szkolenie żeglarskie.

Współpraca górniczego klubu żeglarskiego ze szkołą nr 15 trwa już kilka lat. Pierwsze zajęcia zostały zorganizowane w 2011 roku pod kierunkiem Iwony Miśkiewicz, która wpadła na ten pomysł w czasie zdobywania patentu żeglarskiego. Zajęcia na wodzie przeprowadziła rodzina państwa Kamińskich, która zresztą uczestniczy w nich do dziś.
Tak narodziła się Żeglarska Piętnastka. W szkoleniu biorą udział dzieci z klas III i IV, które chcą poznać tajniki pływania na jachtach typu kabinowego. Zajęcia teoretyczne odbywają się raz w tygodniu w szkole, a kilka razy w ciągu roku organizowane są na wodach Jeziora Pątnowskiego pod okiem doświadczonych sterników. Żeglarze przygotowują na przystani także dodatkowe atrakcje o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
Chcemy, aby poprzez udział w warsztatach młodzi ludzie doświadczyli żeglarskiej pasji pływania, która jest świetną szkoła życia dla każdego człowieka. Żeglarstwo kształtuje postawę prozdrowotną i umiejętność zagospodarowania wolnego czasu, w ten sposób wspomaga szkołę w jej działaniach edukacyjno-wychowawczych, a przede wszystkim rozwija naturalne dążenie do poznania świata – mówią organizatorzy kursu.

Poza realizacją tych szczytnych celów, zajęcia na przystani są po prostu ciekawe. Podczas pierwszych tegorocznych warsztatów uczniowie mieli do dyspozycji pięć łódek, w tym dwie klubowe (Atol i Laguna). Podzieleni na tury pływali na łódkach do południa. Później przerwa na kiełbaskę z grilla, a po posiłku zaliczyli jeszcze jeden rejs po jeziorze. Młodym adeptom żeglarstwa wyjątkowo sprzyjała pogoda, więc pierwsze rejsy dały dzieciom mnóstwo radości.   KŻ

Fot. Tadeusz Trębacz  (Klub Żeglarski przy KWB Konin)

Dodaj komentarz