Z adamowskiego archiwum

Złoże węgla brunatnego pod Turkiem zostało odkryte trochę przypadkowo, w czasie poszukiwań ropy naftowej. Pracami poszukiwawczymi kierował geolog Adam Patla, którego imię dało nazwę złożu węgla i kopalni Adamów.

Inwestycja została rozpoczęta na mocy zarządzenia ministra górnictwa z 26 stycznia 1959 roku, założenia projektowe i dokumentację przygotowało Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych we Wrocławiu. Na tej podstawie już w 1959 roku w rejonie wsi Warenka rozpoczęto budowę kopalni. W pobliskiej miejscowości Korytków ruszyła budowa elektrowni.

Fot. 1 – Pompy głębinowe zaczęły pracować w 1959 roku
Fot. 2 i 3  – Budowa kopalni budziła zainteresowanie władz, w 1960 i 1961 roku wizyty składali ministrowie górnictwa i energetyki
Fot. 4 – Plac montażowy maszyn podstawowych, udział w ich budowie miał utworzony w tym celu Zakład Budownictwa Górniczego oraz FUGO
Fot. 5, 6 i 7  – Montaż koparek D 1120, SchRs 315 oraz SchRs 1200
Fot. 8 – W prace montażowe zaangażowani byli ludzie różnych branż, na zdjęciu elektrycy
Fot. 9 – Składanie SchRs 1200

Inwestycja miała kolosalne znaczenie dla miasta i ówczesnego powiatu, nie ma przesady w twierdzeniu, że otworzyła okno na świat zacofanemu gospodarczo terenowi. Dzięki budowie zakładów przemysłowych region turkowski i samo miasto, które liczyło wówczas około 5 tys. mieszkańców, dostały szansę wejścia na drogę dynamicznego rozwoju. Wkrótce obok chałup krytych strzechą i wiejskich podwórek pojawiły się nowoczesne bryły bloków mieszkalnych i budynków zaplecza kopalni.

Fot. 10 – Biurowiec dyrekcji powstał niemal w szczerym polu
Fot. 11 – Powstające osiedle górnicze w Turku, ulica Stodolniana (rok 1962)
Fot. 12, 13  i 14  – Budowa zakładów przemysłowych i montaż wielkich maszyn w rolniczej okolicy budziły ciekawość mieszkańców

W latach 1960-61 trwały prace przy montowaniu przenośników taśmowych, a we wrześniu 1961, po uruchomieniu koparki SchRs 315 i pierwszej nitki taśmociągu, rozpoczęło się zdejmowanie nadkładu. W 1962 roku powstał pierwszy układ KTZ ze zwałowarką A2RsB 5000. W następnych latach, w miarę oddawania do eksploatacji kolejnych koparek nadkładowych i dalszych tras przenośników, ilość zdejmowanego nadkładu systematycznie rosła.     eg, jc
Fot. Archiwum

Fot.  15 – Montaż pierwszych taśmociągów
Fot. 16 i 17 – Zwałowarka A2RsB 5000 i jej przejazd po zmontowaniu na odkrywkę
Fot. 18 – Uzbrajanie podkładów
Fot. 19 – Budowa trasy nawęglania
Fot. 20 – Wkop otwierający odkrywki Adamów, na nadkładzie pracuje SchRs 1200
Fot 21 i 22 – Pierwszy węgiel z szybu Warenka (rok 1963)
Fot. 23 – Odkrywka Adamów, skrzyżowanie ciągów zwane wesołym miasteczkiem, z prawej strony widoczna załadownia, a w lewym górnym rogu fragment powiększony na fot. 20

Dodaj komentarz