Zanim powstanie park

Na obrzeżach Kleczewa, za ulicą Toruńską, powstaje kompleks parkowo-leśny. Są już pierwsze drzewka.

To obszar po odkrywce Jóźwin II A, który został przeznaczony pod rekultywację o kierunku rekreacyjnym i rolnym. Teren po prawej stronie drogi, jadąc w stronę Wilczyna, zostanie zadrzewiony. Część została w tym roku obsadzona drzewkami z odzysku, z przedpola odkrywki Jóźwin II B, gruntu wykupionego przez Dział Obrotu Nieruchomościami.
Staramy się wykorzystać każde drzewko z przedpola, które może się nadawać do rekultywacji. Taka roślina jest odzyskiwana i sadzona na terenie rekultywowanym, wykonuje to spółka Aquakon w ramach umowy na nasze zlecenie. Tutaj posadziliśmy prawie 500 drzewek, głównie brzozę i trochę wierzby – mówi Jacek Stasiński, starszy inspektor TOS.
Drzewka zostały posadzone niespełna miesiąc temu, ale można już powiedzieć, że się przyjęły, bo wypuściły listki. Teraz będą poddane nawożeniu i pielęgnacji, grunt w międzyrzędziach zostanie wzruszony, jest więc duża szansa na to, że rośliny przetrwają.

Poza nasadzeniami w tym roku prowadzona jest tu także rekultywacja techniczna. Część prac została wykonana już docelowo, a część – na obszarze podmokłym – przeprowadzona wstępnie, żeby w okresie letnim, kiedy teren obeschnie, można było wjechać sprzętem i zakończyć roboty techniczne, a jesienią posadzić kolejne drzewka.

Natomiast po lewej stronie drogi wyznaczono rolny kierunek rekultywacji. W ubiegłym roku po raz pierwszy grunt został obsiany lucerną. Teraz efekty siewu będą skontrolowane i poddane poprawkom w miejscach, gdzie wystąpiły lokalne zaniżenia. Prawdopodobnie na tym terenie trzeba będzie wykopać rów opaskowy, który przejmie nadmiar wody.      g

Fot. Piotr Ordan
1 i 2 – Zaczątkiem parku są drzewka pochodzące z odzysku
3 – Teren po rekultywacji technicznej
4 – Obszar po prawej stronie rowu zostanie w tym roku poddany kolejnym zabiegom rekultywacji technicznej
5 – Lucernę posiano w miejscu przeznaczonym pod rekultywację rolną

Dodaj komentarz