Druhowie gotowi do działania

Druhowie Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w PAK KWB Adamów SA podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego (12 lutego br.) wybrali zarząd. Prezesem został ponownie Jarosław Szwed, wiceprezesem naczelnikiem Henryk Niżałowski, wiceprezesem kronikarzem Gerard Sikora, zastępcą naczelnika Robert Ignaczak, sekretarzem Marek Zieliński, skarbnikiem Bogusław Maciaszek, gospodarzem Grzegorz Skonieczny, a członkami zarządu Marek Pałatyński i Mirosław Kaczorowski. Wybrano także komisję rewizyjną pod przewodnictwem Włodzimierza Depczyńskiego.
Zebranie było okazją do podsumowania pięcioletniej kadencji. – Do lipca 2014 roku ZOSP była częścią systemu ochrony ppoż. PAK KWB Adamów SA, który łączył Zakładową Straż Pożarną z ochotnikami. Obecnie ZOSP działa jako stowarzyszenie, pełniąc ważną funkcję integracji załogi spółek z grupy kapitałowej. Druhowie uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach, m. in. w zawodach sportowo-pożarniczych, przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku kopalni, elektrowni i pozostałych firm z grupy PAK. Ale naturalnie rola OSP jest obecnie mniejsza niż kiedyś. Wynika to przede wszystkim ze zmian organizacyjnych, które miały miejsce w kopalni. W nowych warunkach realizacja zadań statutowych wymaga hartu ducha i determinacji. Tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy angażują się w życie naszej organizacji – powiedział prezes Jarosław Szwed.
Do ZOSP w kopalni Adamów należy 209 osób (w tym 81 emerytów), co – wziąwszy pod uwagę ilość pracowników spółki – jest sporą liczbą. Wynika to zapewne z faktu, iż kiedyś OSP była bardzo popularną organizacją.
Ochronę ppoż. od 2014 roku zapewnia firma Konsalnet, z tej racji członkowie OSP nie biorą udziału w działalności ratowniczej, nie dysponują także własnym sprzętem. Druhowie stanowią jednak rezerwę i fachowe zaplecze dla zawodowców. Wielu ukończyło kurs strażaka ochotnika I i II stopnia, co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa pożarowego w spółce. W razie udziału w akcji ratowniczej, do czego zobowiązany jest każdy pracownik kopalni, wiedza i doświadczenie ochotników zdecydowanie przyczyniają się do reagowania na zagrożenie w sposób szybki i skuteczny.
Członkowie OSP biorą udział w rywalizacji sportowej, w ubiegłym roku zwyciężyli w Miejskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Turku. Uczestniczyli też w turnieju halowej piłki nożnej.
Zarząd ZOSP dba o tradycję, co roku zaprasza na Bal Strażacki. Ostatni, zorganizowany 29 stycznia br., okazał się bardzo udaną, wręcz ognistą, imprezą.
Podczas walnego zebrania uhonorowano zasłużonych członków ZOSP. Postanowieniem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP odznaką Strażak Wzorowy wyróżnieni zostali: Krzysztof Adamczewski, Robert Antkiewicz, Krzysztof Jurkiewicz, Roman Pilarczyk, Łukasz Włodarczyk, Mirosław Włodarczyk i Piotr Zieliński.
Złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Andrzej Jaworski, Sławomir Makowski, Marek Połatyński, Marek Rogowski i Jerzy Sucharek. Medal srebrny odebrali: Zbigniew Adamczak, Andrzej Marecki, Krzysztof Sęk i Jarosław Szwed. Medal brązowy przyznano Jackowi Cichomskiemu, Zbigniewowi Guzikowskiemu i Przemysławowi Szczupakowi.
Uczestnicy zebrania z wdzięcznością przyjęli gest zarządu kopalni, który dofinansował spotkanie. Więcej informacji na temat działalności ZOSP znaleźć można na stronie: Facebook.com/ Ochotnicza Straż Pożarna KWB „Adamów” SA (Volunteer Fire Brigades).             eg

Fot. Karol Szczeciński

Dodaj komentarz