Wiosenna inspekcja

Od kilku dni trwają prace na wschodniej skarpie zbiornika po odkrywce Kazimierz Północ. Zbocze akwenu zostanie wyrównane i złagodzone, a rura doprowadzająca wodę przedłużona.

Jednak zanim wznowiono zabiegi rekultywacji technicznej po stronie wschodniej, inspektorzy TOS skontrolowali stan drzewek porastających górną część skarpy zachodniej. W tym roku posadzone tam zostały drzewa liściaste gatunków lasotwórczych, jak brzoza, olcha, dąb i inne. Były to w zasadzie ostatnie nasadzenia po tej stronie zbiornika, teraz prowadzone jest tu nawożenie nawozami mineralnymi oraz prace pielęgnacyjne, polegające między innymi na wykaszaniu. – W przyszłym roku planujemy uzupełnienie zadrzewienia. Zawsze po okresie półtorarocznym sprawdzamy stan i, jeśli trzeba, uzupełniamy. Generalnie należy przyjąć, że około 20% zadrzewionego terenu wymaga poprawek w nasadzeniach. Bywają też takie miejsca, w których trzeba poprawić większy obszar, nawet do 40%, ale zdarza się to sporadycznie. Dużo zależy od materiału zwałowego, na jakim została wykonana rekultywacja techniczna – informuje Jacek Stasiński, starszy inspektor TOS.

Dolne części skarp zbiornika, które w przyszłości będą zalane wodą, zostały obsiane lucerną i trawą, ponieważ rośliny te są dobrym zabezpieczeniem przeciwerozyjnym. Zwłaszcza lucerna, która potrafi wykształcić korzenie sięgające 3 m, jest typowym gatunkiem przeciwerozyjnym.
Południową stronę akwenu porosły drzewa i krzewy; tutaj nie są już przewidywane żadne prace rekultywacji biologicznej, ponieważ obecnie rosnąca roślinność stanowić będzie dostateczne umocnienie skarpy. W przyszłości w tym rejonie zbiornika zostanie utworzona plaża – częściowo trawiasta, częściowo piaszczysta, a jeszcze w tym roku powstanie tam ścieżka pieszo-rekreacyjna.

Teraz najważniejszym zadaniem są prace na zboczu wschodnim, od strony Kleczewa. Półka zostanie wyrównana i złagodzona tak, żeby można było wznowić dopływ wody. Obecnie woda nie jest doprowadzana właśnie ze względu na konieczność ochrony skarpy przed erozją. Po przedłużeniu rury woda będzie trafiała bezpośrednio na taflę zbiornika, a nie spływała po skarpie.
Woda do akwenu prowadzona jest z odkrywki Jóźwin poprzez Strugę Kleczewską, jej docelowy poziom będzie sięgał linii drzewek. Powierzchnia lustra wody sięgnie 520 ha, będzie to więc jeden z największych zbiorników powstałych w miejscu konińskich odkrywek.    eg

Fot. Piotr Ordan
1, 2 i 3  – Na wschodniej skarpie zbiornika drzewka już podrosły
4 i 5 – Widok na skarpę północną, w głębi teren po odkrywce Jóźwin II A
6 – Inspektorzy TOS, Jacek Stasiński i Ireneusz Górski, sprawdzają stan drzewek
7  i  8 – Widok akwenu od strony zachodniej
9  i  10 – Zbocze wschodnie, którego skarpa zostanie wyrównana
11 – Na południowym stoku powstanie w przyszłości plaża
12 – Obsiane skarp lucerną zapobiega ich rozmywaniu

Dodaj komentarz