Nowinki  SGO

– Program był zróżnicowany i ciekawy – oceniają uczestnicy Szkoły Górnictwa Odkrywkowego, która odbyła się w Krakowie 4 i 5 lutego. Wzięło w niej udział dość liczne grono pracowników uczelni, w tym AGH i Politechniki Wrocławskiej, oraz przedstawicieli firm górniczych i współpracujących z branżą odkrywkową. Kopalnie Konin i Adamów reprezentowali: Roman Tomaszewski, Zbigniew Jagodziński, Mariusz Dziamara, Krzysztof Symonowicz, Mariusz Rychter oraz członek zarządu Anna Horsecka.

Jednym z wiodących tematów była optymalizacja działalności produkcji górniczej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, jak nowoczesny pomiar i monitoring stanu robót górniczych czy nowe możliwości zastosowań oprogramowania dla górnictwa odkrywkowego.
Dr inż. Zbigniew Jagodziński, kierownik działu technologicznego kopalń Konin i Adamów, tak ocenia konferencję: Mogliśmy się zorientować, co się dzieje w innych kopalniach. Od kolegów z Turowa dowiedzieliśmy się, że kupują nową koparkę łańcuchową, to bardzo ciekawy temat, bo nikt dawno tego nie robił. Do końca tego roku maszyna ma być zmontowana i zaczną się próby na pokładzie węgla. Jesteśmy ciekawi nowych rozwiązań w koparce, bo nasze maszyny pracują od lat 1960.
Bardzo interesującą prezentację przedstawił kolega z Turowa na temat monitoringu, za pomocą systemów telemetrycznych i informatycznych, pracy pojazdów i sprzętu technologicznego. Cały sprzęt, samochody i koparki jednonaczyniowe zostały uzbrojone w czujniki i kamery, by przez cały czas mieć pełny podgląd, co się z daną maszyną dzieje. Wydawało nam się na początku, że to trochę przerost treści nad formą, mieliśmy wątpliwości, czy zakup, montaż i obsługa takiego oprogramowania nie jest zbyt kosztowna w stosunku do efektów, ale koledzy z Turowa twierdzą, że u nich, przy dużej ilości sprzętu, ten system się sprawdza.
Było także kilka tematów prawnych, dotyczących koncesji. Rozmawiałem z mecenasem Schwartzem, który bierze udział w pracach nad nowelizacją przepisów prawnych, ponieważ są zapowiadane zmiany w prawie i to prawdopodobnie w krótkim czasie, na razie jeszcze nie znamy szczegółów.

Z zainteresowaniem wysłuchano prelekcji prof. Lecha Gładysiewicza z Politechniki Wrocławskiej na temat nowych rozwiązań w krążnikach i systemach transportowych, a konkretnie wpływu wybranych czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na opory przenośnika taśmowego. Reprezentanci naszych kopalń dyskutowali o tym, czy nie należałoby przetestować tych rozwiązań, choćby na przenośniku próbnym.

Za najciekawsze uznano prezentacje dotyczące projektowania i oprogramowania geodezyjnego, było wiele nowinek z tej dziedziny.
Dla Działu Mierniczo-Geologicznego interesujący był temat automatyzacji systemu odwadniania wgłębnego na przykładzie KWB Bełchatów – pokazano prowadzenie odwadniania, monitorowanie położenia zwierciadła wody w piezometrach, pracę studni, odczytywane parametry oraz obróbkę danych. Z uwagi na warunki geologiczne ten system jest rozbudowany (łącznie mają 864 studnie o głębokości około 400 m każda) i dość kosztowny – mówi inż. Mariusz Dziamara, kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego: Koledzy z Bełchatowa zaprezentowali także najnowsze rozwiązania pomiarowe stosowane przez służbę mierniczą w zakładzie górniczym. Dla prowadzenia obmiaru geodezyjnego wykorzystują wzajemnie się uzupełniające metody: fotogrametrię naziemną i lotniczą, systemy kontrolno-pomiarowe GeoMos i zintegrowany system pomiarowy IMS. Fotogrametria jest przydatna przy prowadzeniu pomiarów dużych i skomplikowanych obiektów. Ten sposób umożliwia także monitorowanie dużych powierzchni oraz sprawdzanie, jak się rozwijają np. procesy osuwiskowe. Inny mówca przedstawił przykłady wykonywania pomiarów dronami w kopalni Bełchatów, a także Turów, gdzie występują spore problemy z gruntami zwałowymi.
Czy któreś z tych rozwiązań można byłoby zastosować w naszych kopalniach? – U nas skala zjawisk osuwiskowych jest dużo mniejsza. Mamy inne potrzeby i stosujemy inne metody, korzystamy np. z systemów GPS – wyjaśnia inż. Dziamara.

Udział w spotkaniu z pewnością pozwolił zdobyć pożyteczną wiedzę. Jak podkreślają jego uczestnicy, branża zmienia się bardzo szybko, a SGO daje możliwość, by śledzić ten proces. – Nie wszystkie tematy jednakowo nas interesują, bo przekrój środowiska jest duży, ale zawsze dowiadujemy się wielu nowych rzeczy, zarówno z referatów, jak i rozmów kuluarowych. Mamy dostęp np. do informacji o nowym prawie. A jeśli wiemy, że zmiany w danej dziedzinie nastąpią, możemy się do nich przygotować – podkreśla dr Jagodziński.
Konferencja daje także możliwość nawiązania cennych kontaktów z uczelniami i kolegami z branży.    –Referaty różnych firm pokazują nowe rozwiązania, możemy porównać je ze stosowanymi w naszym zakładzie. Poza tym, jeśli mamy jakiś problem do rozwiązania, możemy skorzystać z doświadczenia kolegów, przedsiębiorców czy naukowców, wiemy, do kogo się zwrócić – dodaje inż. Dziamara.

Była to już czwarta edycja SGO, zorganizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH przy współudziale Komitetu Górnictwa PAN. Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z materiałami z konferencji, może zadzwonić pod 6779 w kopalni Konin.    eg

Fot. AGH

Dodaj komentarz