Zarządzeniem nr 7 prezes zarządu kopalni Konin wprowadził zmiany w strukturze organizacyjnej spółki.

W pionie prezesa zarządu zlikwidowany został Dział Księgowości Ogólnej (FK) oraz Dział Księgowości Finansowej (FF). W ich miejsce utworzono Dział Rachunkowości i Sprawozdawczości (FK), podlegający służbie głównego księgowego. Zlikwidowano także Dział Analiz i Kontrolingu (ECA), jego zadania przejął nowy Dział Planowania i Kontrolingu (FC). Zlikwidowane zostało stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania płynnością (EZP), w jego miejsce powstał Dział Skarbu (FF). Działy FC oraz FF podlegają dyrektorowi ds. finansowych.

W pionie członka zarządu ds. produkcji i rozwoju zlikwidowano Dział Obsługi Inwestycji (IDK), a w pionie członka zarządu ds. zarządzania majątkiem Dział Restrukturyzacji (DRR) oraz Dział Gospodarki Nieruchomościami (IRN). Zadania IDK oraz IRN przejął nowy Dział Nieruchomości i Obsługi Inwestycji (IDN), a zadania DRR nowo utworzone stanowisko głównego specjalisty ds. obsługi umów serwisowych (RDN).
Powstało stanowisko dyrektora ds. nieruchomości i obsługi inwestycji (DN), któremu podporządkowano IDN oraz RDN.  Zmiany obowiązują od 22 czerwca br.                       g

 

Dodaj komentarz