Pszczela przeprowadzka

Niedawno w budynku rozdzielni SGS-1 odkrywki Jóźwin zagnieździła się rodzina pszczół. Owady zbudowały sobie gniazdo w kratce wentylacyjnej na wysokości 5 m.

Ponieważ pszczoły musiały zostać usunięte ze względów bezpieczeństwa, a pracownikom oddziału EJ spółki EL PAK Serwis zależało na tym, by je uratować, zaapelowali o pomoc do załogi kopalni. Osobie, która przejmie pszczoły zaoferowali pomoc techniczną.

Na apel odpowiedział jeden z pracowników spółki EL PAK Serwis Piotr Chojnacki, doświadczony pszczelarz, który ma w swojej pasiece 50 rodzin. Przyjechał odpowiednio przygotowany, w specjalnym stroju ochronnym. Towarzyszył mu Zygmunt Mąkowski, pracownik spółki Aquakon, również zapalony pszczelarz. Z pomocą operatora podnośnika koszowego Ireneusza Śmigielskiego udało się sięgnąć do gniazda i umieścić rój w przygotowanym pojemniku.

Akcję przeprowadzono 13 lipca. Poranek tego dnia był chłodny i mokry, pszczoły nie wylatywały więc z gniazda i łatwiej je było przenieść do pojemnika. Operacja przebiegła sprawnie i szybko, trwała około 20 minut.
Pszczoły znalazły zatem nowy dom w pasiece Piotra Chojnackiego, a pracownicy rozdzielni mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania.     e

Fot. Franciszek Ławiński

1 i 2 – Gniazdo na budynku rozdzielni
3 – Pszczelarz Piotr Chojnacki gotowy do akcji,  z lewej strony w głębi Krzysztof Graniczny, który nadzorował przenosiny ze strony oddziału EJ
4 – Operator podnośnika Ireneusz Śmigielski
5 – Zygmunt Mąkowski i Piotr Chojnacki
6 – Pojemnik przygotowany do podróży pszczół

 

Dodaj komentarz