Wyniki półrocza

Pierwsze półrocze kopalnia Konin zamknęła wydobyciem 4 547 tys. Mg węgla, co stanowi 101,2 % planu. Największy udział ma odkrywka Jóźwin, z której pochodzi niemal połowa węgla, 2 279 tys. Mg, plan wykonano w 104,5 %. Na pozostałych dwóch konińskich odkrywkach wydobyto porównywalne ilości surowca: na Drzewcach 1 171 tys. Mg (96 % planu), a na Tomisławicach 1 079 tys. Mg (100,5 % planu).
W ciągu sześciu miesięcy w całej kopalni zdjętych zostało 27 572 tys. m3 nadkładu, 90 % zaplanowanej ilości. Na odkrywce Jóźwin zdjęto 14 954 tys. m3 (80,6 % planu), na odkrywce Tomisławice 7 218 tys. m3 (90,1 % planu), a na Drzewcach 5 401 tys. m3, co stanowi 92, 5 % planu.      eg

Grafika: Elżbieta Dwornik

1-2 Wydobycie węgla
3-4 Zdejmowanie nadkładu

Wyniki półrocza

Dodaj komentarz