Z adamowskiego archiwum (4)

Do 1976 roku węgiel wydobywano tylko w odkrywce Adamów, średnio 3,3 mln ton rocznie. Jednak zapotrzebowanie elektrowni było większe, dlatego zaczęto sprowadzać miał węglowy ze Śląska (w Kole przeładowywano go na ciężarówki), a nawet rozważano podłączenie elektrowni do rurociągu gazowego z Ostrowa Wielkopolskiego. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja budowy dwóch nowych odkrywek w Bogdałowie i Władysławowie.

Pierwsza z nich, Bogdałów, o stosunkowo niewielkich zasobach (w ciągu 14 lat eksploatacji wydobyto tam 16 mln ton węgla) położona była na północ od Adamowa, oddzielona od pierwszej odkrywki wymyciem erozyjnym. Przygotowania do uruchomienia Bogdałowa obejmowały budowę dróg dojazdowych i placu montażowego, budynków zaplecza i rozdzielni oraz wycięcia lasu pod trasę węglową. Zmontowano też dwie koparki: DS 1120 i pochodzącą z Konina Rs 400.

Otwarcie Bogdałowa nastąpiło 8 lipca 1975, a wydobycie rozpoczęto 3 grudnia tego roku. Jednak eksploatację spowalniała duża awaryjność koparek Rs 400 i SchRs 315, dlatego pierwszy węgiel do elektrowni został dostarczony dopiero 3 sierpnia 1977 roku.
Na zdjęciu z uroczystości uruchomienia Bogdałowa widać ówczesnego wojewodę Tadeusza Grabskiego oraz dyrektora Mariana Hotewicza, który kierował kopalnią od 1968 do 1983 roku, był najdłużej urzędującym dyrektorem w dziejach firmy. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, był specjalistą od eksploatacji złóż. W kopalni Adamów przeszedł wszystkie szczeble dozoru, sprawdził się jako sprawny menedżer z wizją rozwoju kopalni.

Fot. 1 – 2 Wycinka drzew pod trasę węglową odkrywki Bogdałów
Fot. 3 – Montaż koparki DS 1120
Fot. 4 – Montaż Rs 400 (rok 1975)
Fot. 5 i 6 – Przejazd maszyn na odkrywkę Bogdałów
Fot. 7 – Pomoc wojska
Fot. 8 – 10 Uruchomienie odkrywki Bogdałów
Fot. 11 i 12 – Nowa odkrywka w roku 1975

Uruchomienie dwóch nowych odkrywek spowodowało wzrost zatrudnienia. W 1965 roku w kopalni pracowało 2521 osób, w 1979 roku – 2996. Poprawiły się warunki socjalne i zarobki. W 1975 roku średnia płaca robotnika wynosiła 4076 zł, rok później 4234 zł, za przekroczenie planu pracownicy otrzymywali 10-procentową premię.

Jedną z pierwszych organizacji w kopalni Adamów było koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, utworzone już w grudniu 1959 roku. Na początku działalności liczyło 25 osób, by w 1988 roku osiągnąć 350 członków. Koło SITG opiniowało prace badawcze, nowe rozwiązania i projekty racjonalizatorskie. Dbało także o tradycje górnicze, zapoczątkowało przeprowadzanie Karczmy Piwnej i ceremonii wręczania szpad górniczych.

Od 1966 roku datuje się działalność orkiestry dętej kopalni Adamów. Organizatorem zespołu i pierwszym dyrygentem był Roman Paszkiewicz. W sierpniu 1968 roku kierownictwo objął Zenon Jankowski. Pod jego batutą muzycy grali aż 34 lata.
Zespół występował podczas uroczystości zakładowych i miejskich, zdobywał nagrody na festiwalach i konkursach. Poza ogniskiem muzycznym było to jedyne miejsce w Turku, gdzie można było nauczyć się gry na instrumentach. W 1969 roku orkiestra wstąpiła do Wielkopolskiego Zjednoczenia Chórów i Orkiestr Dętych w Poznaniu. Z biegiem lat przybywało nowych członków, pojawiła się grupa doboszy, a w roku 1977 także kapela górnicza „Retro”.

Oprac. eg
wykorzystano Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-1999 Andrzeja Piaseckiego

Fot. Archiwum

Fot. 13  i 14 – Remonty maszyn (rok 1975)
Fot. 15  i  16 – Pracownicy warsztatu mechanicznego
Fot. 17  i  18 – Karczma Piwna w roku 1975
Fot. 19  i  20 – Dziesięciolecie orkiestry górniczej kopalni Adamów, na pierwszym planie kapelmistrz Zenon Jankowski

 

Dodaj komentarz