Pod okiem WOPR

Kiedy kopalnia Konin postanowiła przeznaczyć teren nad Jeziorem Pątnowskim na kąpielisko, powstała tam plaża, wypożyczalnia sprzętu sportowego i pole namiotowe. Koninianie szybko odkryli uroki wypoczynku nad wodą, wielu chętnych plażowało, kąpało się, pływało i żeglowało.

Aby zapewnić wypoczywającym bezpieczeństwo, powstała drużyna WOPR – Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jej działalność opisała w swoich wspomnieniach Halina Owsiana, pierwsza szefowa WOPR-owców.
Halina Owsiana była kierownikiem działu AG na odkrywce Pątnów, a jej mąż Kazimierz pracował w kopalni jako magazynier. Pani Halina była społecznicą z powołania, angażowała się w wiele przedsięwzięć służących pracownikom kopalni i mieszkańcom miasta. Jedną z jej inicjatyw było utworzenie drużyny WOPR przy KWB Konin, którą zorganizowała wspólnie z mężem.

Drużyna powstała w 1970 roku. – Początki były skromne, gdyż brakowało sprzętu, jak i silników do łodzi, ale mając na uwadze dobro społeczeństwa zabraliśmy się do intensywnej pracy – pisała Halina Owsiana w swoim pamiętniku. Ratownicy pełnili dyżury przez cały sezon, od początku maja do końca wakacji, udzielali pomocy i ratowali tonących. Stopniowo wyremontowali stary sprzęt, doczekali się także swojej siedziby na przystani w Pątnowie, tzw. WOPR-ówki.
Wspólnie z państwem Owsianymi działali: Stanisław Kostowski, Władysław Siwiec, Kazimierz Szrama, Marian Kamiński, Ryszard Kaźmierczak, a potem Mirosław Falkowski i Adam Horowski. Halina Owsiana jako kierownik 10-osobowej drużyny została sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego WOPR.

Po kilku latach drużyna dysponowała siedmioma łodziami typu „Perkoz” i trzema motorówkami z silnikami przyczepnymi „Wicher”. Ratownicy patrolowali akwen od Pątnowa do Tokar, ratowali tonących (w 1978 roku „wyłowili” 11 osób) i pomagali żeglarzom w czasie wywrotek jachtów. Dbali także o profilaktykę – wygłaszali pogadanki na koloniach i organizowali wycieczki dla młodzieży z Domu Dziecka w Kaliszu. Mieli wielkie plany, by rozwinąć w Koninie narciarstwo wodne – dysponowali trzema parami nart i motorówkami odpowiedniej mocy.
Zimą brali udział w szkoleniach – doskonalili swoje umiejętności i uczyli innych. – Dzięki działaczom WOPR, którzy organizowali kursy na stopnie ratowników wodnych i na stopnie stermotorzysty, wielu żeglarzy zdobyło odpowiednie uprawnienia – wspomina komandor Klubu Żeglarskiego przy KWB Konin Tomasz Piasecki.
Drużyna WOPR wielokrotnie była nagradzana za swoją działalność, wygrywała konkurs wojewódzki „Ratujmy tonących”, zdobywała wyróżnienia na szczeblu ogólnopolskim.    e

Fot. Archiwum Haliny Owsianej
1 – Kronika Haliny Owsianej
2 – Kazimierz i Halina Owsiani
3 i 4  –  Państwo Owsiani w swojej łódce „Halina”, z której na początku działalności korzystała drużyna WOPR
8 – 10  – Po pracy wypoczynek przed WOPR-ówką
11 – Ratownicy udzielają pierwszej pomocy
13 i 14 –  Drużyna WOPR na otwarciu sezonu żeglarskiego w 1978 roku
15  – Kopalniana drużyna WOPR. Od prawej: Władysław Siwiec, Halina Owsiana, Kazimierz Owsiany i Adam Horowski

Dodaj komentarz