Z adamowskiego archiwum (5)

Równolegle z budową odkrywki Bogdałów trwały prace nad uruchomieniem Władysławowa. Pierwotnie ta odkrywka miała powstać wcześniej, w pierwszej połowie lat 1960, ale zmieniono plany.
Ponieważ Władysławów był oddalony od centrum kopalni oraz Elektrowni Adamów, trzeba było wybudować załadownię węgla i wiele obiektów zaplecza. Budowa szła sprawnie. Zbieranie nadkładu rozpoczęto w grudniu 1976 roku, trasę węglową zbudowano w 1978, a przekazanie odkrywki do eksploatacji nastąpiło 7 grudnia 1979 roku.
Z odkrywki Władysławów wydobywano średnio 1 200 – 1 400 tys. ton rocznie, rekord padł w 1995 roku, kiedy wydobycie sięgnęło 2 mln 087 tys. ton.

Fot. 1-5  Budowa odkrywki Władysławów (rok 1976)
6 i 7 – Rozpoczęcie zbierania nadkładu
8 i 9 – Otwarcie odkrywki Władysławów

W 1976 roku na polu zachodnim odkrywki Adamów zastosowano nową metodę zdejmowania nadkładu – na strop węglowy wprowadzono koparkę SchRs 800. To rozwiązanie podwoiło ilość odkrytego węgla, skróciło drogę nadkładu o 4 km i pozwoliło zaniechać zdjęcia 2,5 mln m3 nadkładu. Dzięki tym zabiegom kopalnia Adamów wykonała roczny plan wydobycia 3,3 mln ton węgla już 21 listopada 1976 roku.
Kryzys gospodarczy z przełomu lat 1970 i 80 nie ominął  Adamowa. W 1979 roku z trudnością wykonano plan wydobycia, pojawiły się kłopoty z transportem i niedobory energii, awaryjność koparek obniżała wydobycie w kolejnych latach. Dodatkowo na obu nowych odkrywkach natrafiono na strefy bezwęglowe, nieuwzględnione w dokumentacji geologicznej, co zmniejszyło wydobycie o 252 tys. ton. Sytuacja produkcyjna i finansowa zakładu zaczęła się poprawiać od 1982 roku.

Fot. 10 – Kolej górnicza 1976
11 i 12 – Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Jedną z najstarszych organizacji działających w KWB Adamów jest Klub Honorowych Dawców Krwi. Powstał w 1964 roku z inicjatywy Ryszarda Wiśniewskiego i Alojzego Łojewskiego. Na pierwszą akcję zgłosiło się 50 osób, które oddały w sumie 21 litrów krwi.
Akcje krwiodawstwa odbywały się cztery razy w roku; od 1966 r. działał Bank Krwi Kopalni Adamów przy Stacji Krwiodawstwa w Kaliszu. W latach 1980 do klubu należało około 500 osób, do każdej akcji zgłaszało się średnio 150 członków klubu.

Klub Techniki i Racjonalizacji powstał wiosną 1962 roku. Tylko przez cztery pierwsze lata jego członkowie zgłosili 247 projektów. Racjonalizatorzy byli bardzo aktywni, mocno angażowali się w życie zakładu: organizowali „Giełdę Projektów” i doroczne wystawy, a z okazji 20-lecia kopalni zwołali sejmik racjonalizatorski. W 1987 roku uroczyście obchodzono 25-lecie klubu.

Zakładowa stołówka przez pierwsze trzy lata mieściła się w pomieszczeniach Klubu Barbórka. Budowę nowej stołówki ukończono w 1979 roku – o tym, jak bardzo była potrzebna świadczy zdjęcie z jej otwarcia, na którym widać tłum pracowników wchodzących do nowego obiektu. W latach 1980 większość produktów pochodziła z kopalnianego gospodarstwa. Stołówka słynęła ze smacznych obiadów, najpierw mogli z nich korzystać tylko pracownicy kopalni, potem również mieszkańcy Turku.

 eg
wykorzystano opracowanie  Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-1999 Andrzeja Piaseckiego

Fot. Archiwum
13 – Giełda wynalazcza rok 1979
14 i 15 – W 1987 roku świętowano 25-lecie SITG oraz KTiR
16 – Akcja krwiodawstwa w roku 1979
17 – Uroczystość 15-lecia klubu HDK
18 i 19 Otwarcie nowej stołówki
20–22 – Skok przez skórę stał się częścią obchodów Dnia Górnika (rok 1981)
23 – Wizyta delegacji węgierskiej (1985)

 

Dodaj komentarz