Dwa pokolenia krwiodawców

Trzecia tegoroczna akcja zbiorowego oddawania krwi zorganizowana przez Międzyzakładowy Górniczy Klub HDK  PCK im. św. Barbary przy PAK KWB Konin odbyła się 8 września. Wzięło w niej udział 67 osób, z których 52 oddały krew. Zebrano w sumie ponad 23 litry tego cennego leku.

Po raz kolejny akcję zorganizowano w gościnnych progach Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych, którego pełnoletni uczniowie także udzielają się jako honorowi krwiodawcy. Tym razem na apel szkoły i klubu odpowiedziało aż 37 uczniów, co jest najlepszym dowodem na to, że nawiązanie współpracy z tą placówką okazało się strzałem w dziesiątkę. – Starej gwardii jest coraz mniej, bo zarówno wiek, jak i stan zdrowia dyskwalifikuje coraz więcej osób. Nasza przyszłość jest w młodzieży, bo czym skorupka za młodu nasiąknie… Dlatego tak cieszymy się z udziału uczniów. Ja też pierwszą krew oddałem w Zespole Szkół Górniczych, to był początek, później troszkę w wojsku i przez lata ponad 40 litrów się nazbierało. Oczywiście są w naszym klubie koledzy, którzy mają więcej, nawet ponad 60 litrów oddanej krwi – mówi prezes górniczego klubu HDK Andrzej Kłonica.
Doświadczeni krwiodawcy cieszą się, że młodszych kolegów nie zniechęciła dość długa procedura obowiązująca tych, którzy oddają krew po raz pierwszy. Po pierwszej akcji dane dawcy trafiają do rejestru Narodowego Centrum Krwi, który kieruje procesem krwiodawstwa w całym kraju.
W minionym roku szkolnym poza udziałem w akcjach uczniowie ZSGE startowali w konkursie literackim „Zostań bohaterem. Oddaj krew”, rozprowadzali też ulotki edukacyjne wśród kolegów i listy z apelem do rodziców. W szkole odbyły się także specjalne lekcje, promujące wśród młodzieży honorowe krwiodawstwo.

Celem naszego ruchu jest zapewnienie dostatecznej ilości krwi, bo kiedy jest potrzebna, wtedy za późno, by ją oddać. Czujemy się moralnie trochę bardziej dopełnieni, że możemy komuś pomóc, nie szkodząc sobie – podkreśla prezes Kłonica.
Kopalniany klub HDK jest otwarty na wielokierunkowe działanie, zachęca do zgłaszania się do konińskiego szpitala, gdzie można oddawać osocze. Organizuje cztery akcje zbiorowego oddawania krwi rocznie, a ponieważ współpracuje w dwoma centrami regionalnymi, w Poznaniu i w Kaliszu, z każdym z tych ośrodków przeprowadza po dwie akcje.
Pragnę podziękować ekipie wyjazdowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu za współorganizację akcji. Chciałbym jednocześnie zaprosić na następną zaplanowaną na 24 listopada – podsumowuje Andrzej Kłonica.     eg

Fot. Andrzej Juśkiewicz

1 i 2 – W akcji krwiodawstwa wzięło udział aż 37 uczniów ZSGE
3 – Doświadczeni krwiodawcy Andrzej Nożewski i Józef Tomicki wraz z prezesem Andrzejem Kłonicą zachęcają młodzież do oddawania krwi
4, 5 i 6  – Przed oddaniem krwi trzeba się zarejestrować i poddać badaniom
8 i 9  – To nie takie straszne – przekonują Jolanta Szczepaniak, Józef Tomicki i Zbigniew Kluska
10 – Na środkowym fotelu Małgorzata Nazar, jedna z najbardziej zasłużonych członkiń klubu
11 – Prezes Kłonica daje przykład
13 – Po zakończeniu akcji na krwiodawców czekał poczęstunek, nad którym pieczę sprawował Zbigniew Kluska, wiceprezes klubu HDK

Dodaj komentarz