Z adamowskiego archiwum (6)

Pracę odkrywki Bogdałów zaplanowano do 1990 roku; aby ją zastąpić należało uruchomić kolejną odkrywkę – Koźmin. Przygotowania do eksploatacji obejmowały m. in. budowę studni odwodnieniowych, dróg, rurociągu i pięciu stacji napędowych oraz przełożenie Strugi Janiszewskiej. Początkowo nadkład z Koźmina miał być zdejmowany od stycznia 1988, ale braki materiałowe oraz przedłużające się procedury formalne wpłynęły na przesunięcie terminu o rok. Ostatecznie nadkład zaczęto zbierać latem 1989 roku, a wydobycie węgla ruszyło 1 października 1991 roku. Obszar górniczy odkrywki zajmował 16,3 km2, zasoby przemysłowe węgla wynosiły 20,7 mln ton. Nadkład miał średnią grubość 33,4 m, a pokład węgla 5,2 m.

1 – 3   Otwarcie odkrywki Koźmin
4 – 6  Pracownicy przed koźmińską dyspozytornią i przy wkopie
7  i  8  Pierwszy węgiel z Koźmina
9  –  Zakończenie wydobycia z odkrywki Bogdałów (1991)

W kwietniu 1990 roku poważnej awarii uległa największa koparka SchRs 1200 pracująca na odkrywce Adamów. Była to jedna z najsłynniejszych awarii w branży węgla brunatnego. Zniszczonych zostało około 300 ton konstrukcji nadwozia. Koparka była maszyną dość wyeksploatowaną, pracowała od 28 lat, ale kierownictwo kopalni nie zdecydowało się na jej złomowanie. Przystąpiono do mozolnego remontu, który – z udziałem kilku firm – trwał do 1993 roku. Koszt remontu oceniono na 20 proc. wartości nowej koparki.

W 1989 roku po raz pierwszy pojawiła się spadkowa tendencja w zatrudnieniu, zjawisko to pogłębiło się w kolejnych latach. W wyniku zahamowania przyjęć do pracy oraz przechodzenia na emeryturę znacznych grup pracowników, w 1991 roku zatrudnienie spadło do 2785 osób. W tym czasie zwiększył się ruch służbowy związany z zamknięciem Bogdałowa i uruchomieniem Koźmina.

Obchodzone w 1989 roku 30-lecie kopalni przypadło na gorący czas polskiej historii. Zmiany ustrojowe połączone z reformą gospodarczą napełniały górników niepokojem o przyszłość zakładu. Pracownicy martwili się o zakres produkcji i poziom zatrudnienia oraz przyszłość elektrowni. Obchody jubileuszu przebiegły zatem w atmosferze niepewności.
W kopalnianym archiwum odnotowano wizytę Henryki Bochniarz, ministra przemysłu i handlu w gabinecie J.K. Bieleckiego, która odwiedziła Adamów w 1991 roku.

 eg
wykorzystano opracowanie  Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-1999 Andrzeja Piaseckiego

Fot.  archiwum
10  –  Awaria koparki SchRs 1200 (fot. Piotr Ordan)
11 i 12  Dzień Górnika w 1988 roku
13 – 15   Jubileuszowa Barbórka w 1989 roku
16  – 17   Obchody Dnia Górnika 1991
18 – Wizyta minister Henryki Bochniarz

 

Dodaj komentarz