„Węgiel Brunatny” po raz setny

Ukazał się setny numer kwartalnika „Węgiel Brunatny” wydawanego przez Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

Pismo powstało 25 lat temu; miało być płaszczyzną wymiany doświadczeń, forum dyskusyjnym oraz źródłem informacji o branży. Za priorytetowe uznano problemy ochrony środowiska, ekonomiki, sprowadzającej się do taniej energii produkowanej na bazie węgla brunatnego, oraz pozycję Polski w dziedzinie pozyskiwania i wykorzystywania tego surowca.

Zamierzone cele z powodzeniem udawało się realizować. Jak wspomina pierwszy redaktor naczelny periodyku Karol Bielikowski: Wszystkie te problemy były prezentowane w sposób poważny, głęboko uzasadniony naukowo i poparty rzetelną informacją rzeczową. Takie postępowanie zaczęło owocować. Już w połowie lat 90. umilkła wrzawa wokół węgla brunatnego jako „truciciela” oraz „dewastatora przyrody i środowiska”. W różnych mediach zaczęły się ukazywać rzeczowe informacje, szczególnie ekonomiczne, coraz częściej, co z zadowoleniem stwierdzaliśmy, zaczerpnięte z naszego Biuletynu. Na konferencjach i spotkaniach cytowano Biuletyn, a nasze informacje statystyczne stały się swego rodzaju wzorcem.

Kwartalnik nigdy nie miał problemów z pozyskaniem materiałów, mimo że nie płacił honorariów autorskich. Artykuły nadsyłali działacze gospodarczy oraz  naukowcy, wśród których byli profesorowie Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH, Politechniki Wrocławskiej i Warszawskiej, Państwowego Instytutu Geologicznego, instytutów projektowych i badawczych, a także pracownicy kopalń oraz firm i instytucji związanych z branżą.

Jak pisze Henryk Izydorczyk, obecny redaktor naczelny Biuletynu, redakcja nadal dba o wizerunek branży, prezentując dokonania techniczne, ekonomiczne i społeczne firm związanych z górnictwem odkrywkowym. O ich osiągnięciach można się przekonać czytając ostatni numer kwartalnika – są tam wizytówki wszystkich firm wchodzących w skład ZP Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego.                                                                                                                       Oprac. eg

 

Dodaj komentarz