W setnym numerze „Węgla Brunatnego”, kwartalnika PPWB, znajdujemy podsumowanie pierwszego półrocza 2017 w polskim sektorze wydobywczym.

Od stycznia do czerwca br. odnotowano (w porównaniu z tym samym okresem roku 2016) zwiększenie ilości wydobytego węgla brunatnego, jego krajowa produkcja wyniosła 30 702 tys. ton.
W kopalni Bełchatów wydobyto 21,6 mln ton, czyli ponad 70% krajowego węgla. Udział kopalni Konin przy uzyskanej wielkości wydobycia 4,5 mln ton wynosi 14,8 %. W kopalni Adamów wydobyto 1,1 mln ton, czyli 3,7% krajowej produkcji. Natomiast w kopalni Turów wydobycie wyniosło 3,3 mln ton, co daje 10,9% udziału w rynku. Uzyskany w pierwszym półroczu wskaźnik N:W dla całej branży zmniejszył się o 21%, w porównaniu do roku ubiegłego.

Produkcja energii elektrycznej w pierwszym półroczu wyniosła 85 278 GWh i była wyższa o 4,4% od analogicznego okresu roku 2016. Głównym źródłem produkcji były elektrownie i elektrociepłownie pracujące na krajowych zasobach węgla kamiennego i brunatnego (77%). Udział energetyki odnawialnej wyniósł 13,8 %, ponad połowa produkcji pochodziła z instalacji wiatrowych.

W kwartalniku zamieszczono także dane obrazujące sytuację górnictwa węgla brunatnego w krajach należących do EURACOAL (Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego) w 2016 roku.
W ubiegłym roku wydobycie węgla kamiennego w tych krajach spadło o 11,6%, a węgla brunatnego o 7,2%. Wydobycie tego drugiego surowca maleje od czterech lat, między innymi z powodu niskiej ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej na tym paliwie i stopniowego zastępowania energii pochodzącej z węgla przez produkcję z OZE. Na spadek wydobycia wpływają także przedłużające się negocjacje w sprawie reformy systemu handlu emisjami w UE oraz ograniczona dostępność finansowania nowych projektów. Jednak mimo spadku wydobycia górnictwo węgla brunatnego ma w produkcji energii elektrycznej stabilną pozycję.
Ponad 46% całkowitego wydobycia węgla brunatnego w UE koncentruje się w Niemczech, udział tego kraju zwiększył się o 3,8%. Natomiast udział pozostałych liczących się europejskich producentów wynosi: Grecja – 8,7%, Polska – 16,2%, Czechy – 10,3%, Bułgaria – 8,4%.

Oprac. na podst. artykułu Adama Pietraszewskiego „Polskie górnictwo
węgla brunatnego w pierwszym półroczu 2017 roku”,
„Węgiel Brunatny” nr 3 (100) 2017

Dodaj komentarz