Zimowa rywalizacja na wodzie

Klub Żeglarski przy KWB Konin wraz z Klubem Żeglarskim Energetyk oraz KnOZŻ zapraszają na XXIII Zimowe Regaty Barbórkowe. Impreza odbędzie się 18 listopada na Jeziorze Pątnowskim w klasach: omega sport, omega standard, T1, T2, T3 i open. Warunkiem przeprowadzenia zawodów w danej klasie jest zgłoszenie co najmniej pięciu  załóg. Regaty zaliczane są do Grand Prix Jezior Konińskich.

W imprezie mogą uczestniczyć wszyscy żeglarze, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (klubkzkwb@gmail.com) do 14 listopada. Będzie można zapisać się także w przeddzień regat oraz w dniu imprezy na przystani w Pątnowie. Wpisowe wynosi 50 zł dla uczestnika i 40 zł dla osoby towarzyszącej. W cenie organizatorzy zapewniają opłaty portowe, posiłki w dniu regat, upominki i nagrody dla zwycięzców oraz udział w wieczornym spotkaniu podsumowującym imprezę.

Osoby, które dokonają wpłaty do 17 listopada będą mogły bezpłatnie uczestniczyć w koncercie „Złota Szekla”, który odbędzie się w przeddzień regat w DK Oskard o godz. 18.00. W koncercie, obok zaproszonych artystów, wystąpią laureaci I Powiatowego Konkursu Piosenki Żeglarskiej „Szkolna Szekla” (patrz: Co nowego – Zaproszenie na Szkolną Szeklę). Po koncercie zaplanowano wspólne śpiewanie szant w kawiarni Oskardu.

Więcej informacji na temat regat, program imprezy i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie kzkwbkonin.pl. Organizatorzy zapraszają do udziału i kibicowania zawodnikom. Zachętą niech będzie kilka zdjęć z ubiegłorocznych regat.          e

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz