Odkrywka szansą dla jeziora

PAK KWB Konin zadeklarowała całościowe sfinansowanie budowy rurociągu tłocznego przerzucającego wodę z odkrywki do Jeziora Wilczyńskiego. Koszt budowy tego obiektu oszacowano na 11 974 tys. złotych brutto.

Pismo w tej sprawie otrzymała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Kopalnia podjęła także rozmowy z marszałkiem województwa wielkopolskiego oraz z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, który jest inwestorem przedsięwzięcia, w celu uzgodnienia szczegółów i harmonogramu realizacji inwestycji.
Warunkiem powodzenia tego projektu i zapewnienia ciągłości zasilania w wodę Jeziora Wilczyńskiego jest uruchomienie odkrywki Ościsłowo – wynika to z wydanej wcześniej decyzji środowiskowej, określającej warunki realizacji budowy rurociągu tłocznego i przerzutu wody. W dokumencie wyraźnie zaznaczono, że „ciągłość zasilania  w wodę Jeziora Wilczyńskiego może zapewnić tylko i wyłącznie odkrywka Ościsłowo”.

Przypomnijmy, że kopalnia Konin od lat uczestniczy w działaniach mających na celu doprowadzenie wody do jeziora. Już w 2001 roku wystąpiła z taką inicjatywą – podczas spotkania z władzami gminy Kleczew przedstawiciele KWB Konin poinformowali, że po 2005 roku będą dysponowali wodami z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB i zaproponowali nawiązanie rozmów z zainteresowanymi gminami oraz dyrekcją Powidzkiego Parku Krajobrazowego na temat możliwości wykorzystania tych wód.

W 2008 roku zainteresowane strony (kopalnia, marszałek województwa wielkopolskiego, inne instytucje i lokalne samorządy) zdecydowały o skierowaniu wód z odwodnienia odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego. Kopalnia wykonała potrzebną dokumentację, udało się zebrać fundusze na budowę rurociągu. Jednak w sprawę włączyli się ekolodzy, którzy zakwestionowali raport o skutkach oddziaływania inwestycji na środowisko. Ekolodzy stwierdzili, że w raporcie nie uwzględniono istnienia łąk ramienicowych i nie określono wpływu, jaki mogą mieć wody kopalniane na istnienie ramienic. Natomiast ze strony samorządów padały propozycje poszerzenia projektu o dodatkowe inwestycje. Z kolei w 2015 roku zapadła decyzja, by ograniczyć projekt do Jeziora Wilczyńskiego.

Przedłużające się procedury związane z budową rurociągu wywołują zrozumiałe zniecierpliwienie mieszkańców regionu; kopalnia Konin także z niepokojem obserwuje tę zwłokę. Kilka lat temu zobowiązała się sfinansować 50% inwestycji. Zleciła także wykonanie szeregu prac, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjnej oraz operatu wodnoprawnego. Na własny koszt wybudowała przepompownię SK-6 i od czterech lat jest gotowa do tego, by tłoczyć wodę z odkrywki do rurociągu.

Zobowiązanie całościowego sfinansowania przerzutu wód jest z pewnością wyrazem dobrej woli kopalni Konin. Jednak warunkiem powstania rurociągu jest budowa odkrywki Ościsłowo. Jej uruchomienie jest ważne nie tylko dla samego Jeziora Wilczyńskiego, ale całego regionu, który dzięki temu ma szanse na zachowanie swoich walorów turystycznych i rekreacyjnych.               eg, rs

Fot. Piotr Ordan
1 – Rurociąg tłoczny
2 – Komory pomp
3 – Stacja redukcyjna SRT-4

Dodaj komentarz