Prezes Aleksander Grad, który od miesiąca zajmuje stanowisko szefa zarządu Zespołu Elektrowni PAK, w rozmowie z „Pulsem Biznesu” tak przedstawił swoje zamierzenia:

Musimy zapewnić firmie warunki do funkcjonowania na trudnym rynku. Rezerwy własne się wyczerpują. Konieczny jest dialog i on, na szczęście, zaczął się na serio: z administracją, operatorem systemu czy regulatorem rynku. Ważne, że państwo opiera bezpieczeństwo dostaw energii na węglu kamiennym i brunatnym. A to oznacza, że konieczne jest stworzenie rozwiązań długofalowych, które zapewnia rentowność budowanym nowym blokom, a także inwestycjom w modernizacje starych bloków. (…)
Pracujemy nad programem efektywności na lata 2016-18. Założenia i wstępne kwoty oszczędności będą znane już w marcu, a szczegóły w maju lub czerwcu. Prowadzimy też trudny dialog ze stroną społeczną na temat ochrony miejsc pracy, zasad wynagradzania i premiowania. Potwierdzam też prace nad zmianą funkcjonowania niektórych spółek, zwłaszcza serwisowych.

Oceniając sytuację ZE PAK prezes Grad stwierdził:
Nie patrzę na PAK przez różowe okulary i wiem, że problemów do rozwiązania i to „na wczoraj” jest wiele. (…)
Jesteśmy w trakcie ustalania twardych danych, które są podstawą końcowej decyzji biznesowej dla bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin. Z decyzją będziemy gotowi w pierwszej połowie maja.
Bloki na węgiel brunatny w elektrowniach PAK mają ten sam kłopot, co cała polska energetyka. Głównym problemem są straty na produkcji, z którymi mierzymy się na skutek spadku cen energii w hurcie. Liczymy na to, że rząd będzie wdrażał zapowiadane plany budowy rynku mocy. Uważam, że ZE PAK z 7% udziałem w rynku powinien być istotnym elementem nowej konstrukcji rynku energii. Staramy się docierać z tym przekazem do PSE, URE i powiązanych resortów. Przygotowanie tych systemowych rozwiązań przesądzi m. in. O tym, czy wrócimy do planu modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I, obecnie bloki 3 i 4 korzystają z możliwości świadczenia usługi operacyjnej rezerwy mocy. Będziemy rozmawiać z bankami na temat finansowania tego projektu, jeśli będą rozwiązania systemowe. Staramy się też o koncesję dla odkrywki Ościsłowo w PAK KWB Konin.

Prezes Aleksander Grad zwrócił się bezpośrednio do pracowników grupy kapitałowej ZE PAK w miesięczniku firmowym „Kontakt”.    g

Dodaj komentarz