Podczas konferencji prasowej zarządu Zespołu Elektrowni PAK, która odbyła się 22 marca, prezes Aleksander Grad mówiąc o planach firmy zaakcentował konieczność budowy odkrywki Ościsłowo:
Ta odkrywka jest niezbędna i w związku z tym przyjęliśmy w grupie nowe rozwiązania, w jaki sposób ją finansować, również z udziałem ZE PAK. W tej chwili koncentrujemy się bardzo mocno na tym, żeby uzyskać stosowne pozwolenia środowiskowe, ale również zgodę ministra rolnictwa na odrolnienie części gruntów. Ta odkrywka to zdecydowany nasz priorytet. Ościsłowo jest kluczowe z punktu widzenia dalszego funkcjonowania bloków, również dla tych, które mogą być modernizowane.

Prezes Grad przedstawił także program oszczędnościowy na najbliższe lata:
Z uwagi na utrzymującą się bardzo trudną sytuację na rynku wytwarzania energii, która odbija się na rentowności działalności grupy ZE PAK, musieliśmy zweryfikować nasze plany inwestycyjne i znacznie ograniczyć tegoroczne wydatki na inwestycje. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad programem poprawy efektywności na lata 2016-2018. Liczymy, że przyniesie on wymierne oszczędności. Absolutne minimum, jakie nam się w tej chwili rysuje, to oszczędności 250 mln zł.
Wstrzymaliśmy modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów. Decyzję o wznowieniu prac podejmiemy dopiero wówczas, gdy uzyskamy potwierdzenie wprowadzenia takich rozwiązań systemowych, które zagwarantują ekonomiczną opłacalność funkcjonowania bloków konwencjonalnych. Jednocześnie chcielibyśmy utrzymać gotowość współfinansowania dla tej inwestycji w postaci kredytu inwestycyjnego udzielonego przez konsorcjum banków w 2014 r. Rozmowy z bankami na ten temat trwają.
Prowadzimy również negocjacje w sprawie długoterminowej umowy na dostawę gazu. To będzie z kolei podstawa do ostatecznej decyzji o budowie bloku gazowo-parowego w Koninie.
Mamy kierunkową zgodę korporacyjną na przygotowanie do sprzedaży EL PAK i PAK Serwis. Nakłada to nas konieczność przygotowania się do sytuacji, w której te spółki mogą być poza grupą, w związku z tym przygotowujemy umowy, które mogłyby być między nami zawarte i w przyszłości funkcjonować.

Odpowiadając na pytania dotyczące elektrowni i kopalni Adamów prezes Grad stwierdził:
Elektrownia w Adamowie ma określony czas życia i okres derogacji, który kończy się na przełomie 2017/18 roku. W ślad za tym idzie wygaszanie kopalni Adamów. W kwestii rekultywacji jesteśmy zabezpieczeni, zgodnie z prawem, zgodnie z projekcjami kosztów wyceny rekultywacji, które są pewnym standardem. Przez kilkadziesiąt lat pokazaliśmy, że każda odkrywka była zrekultywowana, samorządy nie muszą się więc obawiać. Niebawem spotkam się z samorządami, żeby pokazać, jak do tego procesu się przygotowujemy.
Oprac. eg

Dodaj komentarz