Pod opieką św.  Barbary. Dzień Górnika w Adamowie

Pracownicy PAK KWB Adamów rozpoczęli obchody barbórkowe już w piątek 1 grudnia. Tego dnia kilkunastoosobowa grupa, w imieniu wszystkich górników, złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem swojej patronki św. Barbary na Warence. W krótkiej uroczystości wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe spółki oraz działających w niej związków zawodowych.

Fot. Józef Cajdler

Święta Barbara jest patronką parafii w Turku, dlatego wszystkie uroczystości 4 grudnia, już od 29 lat, rozpoczynają się właśnie w tym kościele. Tak było i w tym roku. Na nabożeństwo licznie przybyli górnicy oraz mieszkańcy miasta, uczestniczyła w nim także górnicza orkiestra. Mszę w intencji pracowników  kopalni  celebrował  biskup  pomocniczy  Stanisław Gębicki.  Prezes  zarządu  kopalni Adam  Kłapszta  podziękował  biskupowi  za  odprawienie  mszy  i życzenia  skierowane  do  górników,   a  proboszczowi  parafii p.w. św. Barbary księdzu Mirosławowi Frankowskiemu za coroczne spotkania w turkowskim kościele.

Adamowskim zwyczajem po mszy złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, po czym uformował się szyk i górnicy wraz z gośćmi przy akompaniamencie kopalnianej orkiestry przemaszerowali ulicami miasta do Klubu Barbórka. Tam przed rozpoczęciem spotkania orkiestra górnicza zagrała minikoncert, co bardzo spodobało się uczestnikom uroczystości.

Zaproszenie na akademię przyjęli w tym roku: poseł Ryszard Bartosik, starosta turecki Mariusz Seńko, burmistrz Turku Romuald Antosik oraz wójtowie gmin współpracujących z kopalnią i dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu Robert Nowak. Poseł Tomasz Nowak oraz wojewoda wielkopolski przysłali swoich przedstawicieli. Do wszystkich zgromadzonych zwrócił się prezes zarządu Adam Kłapszta, który powiedział między innymi: Barbórka to poważne święto. Już przed wieloma laty Brać Górnicza spotykała się 4 grudnia, by podsumować rok trudnej i niebezpiecznej pracy, podziękować za opiekę świętej Barbarze i powspominać zdarzenia i osoby, które już odeszły.
Spodziewam się, że taki nostalgiczny nastrój, spowodowany ostatnimi wydarzeniami, dominuje dzisiaj wśród pracowników kopalni Adamów. W niedalekiej przyszłości zakończy się długa historia naszego przedsiębiorstwa.
Jak państwo wiecie, niezależne od nas okoliczności wpłynęły na decyzję o zamknięciu Elektrowni Adamów, a tym samym na skrócenie działalności kopalni. Chciałbym jednak podkreślić, że jeszcze nie gasimy światła i część oddziałów kopalni związana bezpośrednio z produkcją przetrwa, choć w okrojonym kształcie.
Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że taka sytuacja jest dla was, drodzy górnicy, trudnym i przykrym doświadczeniem. Przepracowaliście w tej firmie długie lata, niektórzy nawet całe swoje zawodowe życie. Poświęciliście wiele sił, energii i zapału, by kopalnia sprawnie funkcjonowała, osiągała zaplanowane wyniki produkcyjne i finansowe, by zajmowała należną jej pozycję na mapie gospodarczej kraju. Dlatego dzisiaj po upływie lat możecie być dumni z dokonań firmy – jej sukcesy są waszymi sukcesami, a tym samym stają się powodem słusznej zawodowej dumy.
Od początku swego istnienia we wszystkich odkrywkach kopalni Adamów wydobyto 213 mln 735 tys. ton węgla, co wiązało się ze zdjęciem 1 mld 419 mln 641 tys. m3 nadkładu. Wyniki te osiągnięto zmagając się z siłami natury, bo – jak doskonale wiecie – warunki górnicze i hydrogeologiczne w adamowskich odkrywkach charakteryzował wysoki stopień trudności, zatem wykonywanie robót górniczych wymagało wiele wysiłku.
W bieżącym roku, kontynuując dzieło naszych poprzedników, z ostatniej odkrywki funkcjonującej w naszej kopalni wydobyliśmy 2 mln 700 tys. ton węgla i zdjęliśmy 12,5 mln m3 nadkładu.
Drodzy górnicy – to, że wykonywane roboty przebiegały sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie, jest niewątpliwie waszą zasługą. W imieniu zarządu i własnym dziękuję wam za trud i odpowiedzialność. Słowa te kieruję do dozoru wszystkich kopalnianych służb oraz do pracowników wykonujących swoje zadania na odkrywce i jej zapleczu, w oddziałach pomocniczych i administracji. Doceniamy to, że w tak trudnych okolicznościach wykazujecie cechy charakterystyczne dla górniczego rzemiosła – rzetelność i profesjonalizm.
Barbórkowe święto jest okazją do złożenia życzeń pracownikom zakładów górniczych. Pozwólcie, że zachowam tę tradycję. Życzę Wam wiele pomyślności, nowych okazji do wykorzystania swoich zawodowych umiejętności i doświadczeń, wielu spokojnych lat w zdrowiu i odczuciu rodzinnego szczęścia. Wszystkiego dobrego!  Niech żyje nam górniczy stan!

Barbórkowe życzenia złożyli górnikom także zaproszeni goście. Podkreślali znaczenie kopalni w rozwoju regionu, jej dokonania techniczne i trud górniczej pracy. W innym tonie wypowiedział się przewodniczący MZZ „Kadra” Paweł Dzikowski, przemawiający z imieniu związków zawodowych. Jego zdaniem politycy, którzy dzisiaj mówią o zasługach górników, przyczynili się do zamknięcia kopalni, a zarząd powinien lepiej zadbać o godne odejście pracowników. W odpowiedzi prezes Kłapszta przytoczył dane pokazujące starania zarządu o poprawę sytuacji finansowej spółki i zachowanie jak najwięcej miejsc pracy.

Podczas akademii wyróżniających się pracowników kopalni uhonorowano odznaczeniami, stopniami górniczymi, szpadami i kordzikami.
W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa minister energii wyróżnił odznaką honorową Zasłużony dla Górnictwa Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Kałużnego, Macieja Kosmowskiego, Waldemara Marcińskiego i Bogumiła Wieczorka.

Zarząd PAK KWB Adamów przyznał odznakę Zasłużony Pracownik Kopalni Adamów dziewięciu osobom. Są to: Sylwia Sewioł, Tomasz Jakubowski, Leszek Michałowski, Tomasz Szumiński i Sławomir Lament oraz muzycy zakładowej orkiestry – kapelmistrz Mirosław Pacześny, Dorota Szczepaniak-Kwietniewska, Mirosław Robak i Marcin Kwietniewski.

Srebrną odznakę Za Długoletnią Pracę w Górnictwie, przyznaną po przepracowaniu 35 lat, otrzymali: Maciej Kosmowski, Jan Fibich, Wiesław Maćczak, Janusz Proszowski, Tomasz Świtalski, Krzysztof Zawada i Sławomir Wawrzyniak.
Z okazji 25-lecia pracy zawodowej brązową odznakę Za Długoletnią Pracę w Górnictwie odebrali: Maciej Hadław, Bogumił Kuźnik, Tomasz Pawlak i Marceli Toda.

Nadane zostały także stopnie górnicze. Stopień inżyniera górniczego II stopnia otrzymali: Wojciech Andrzejczak, Sylwester Dymarczyk, Karol Fryga, Marek Kuśmierek, Mariusz Michalak i Robert Wodziński.
Stopień inżyniera górniczego I stopnia nadany został Jozefowi Cajdlerowi, Waldemarowi Marczyńskiemu, Sylwii Sewioł oraz Markowi Wojtasikowi. Stopień dyrektora górniczego II stopnia przyznano Pawłowi Dzikowski.

Słowa ”wręczam honorową szpadę w uznaniu zasług dla naszego górniczego stanu” usłyszeli:  Małgorzata Frątczak, Halina Cieślak, Sylwester Baryczkowski, Piotr Dzikowski, Andrzej Wojtkowski i Zbigniew Sobierajski.

Honorowe kordziki górnicze, zgodnie z ceremoniałem, wręczone zostały Sławomirowi Kałużnemu, Marcinowi Karbowskiemu, Wiesławowi Komarowi, Wioletcie Chojnackiej, Krzysztofowi Nadolskiemu, Bartłomiejowi Stolarkowi i Tadeuszowi Bortnowskiemu.      j.c.

Fot. Mirosław Mielcarski

 

Dodaj komentarz