Górnicze opowieści

Jak wygląda praca górnika? Po co wydobywamy węgiel? Jakie maszyny są na odkrywce? Dlaczego świętujemy Barbórkę? – na takie pytania odpowiadają przedstawiciele kopalń Konin i Adamów odwiedzający placówki oświatowe.
Zwyczaj organizowania spotkań z uczniami i przedszkolakami z okazji Dnia Górnika jest podtrzymywany przez obie firmy. W grudniu przedstawiciele kopalń odwiedzają placówki w całym regionie, w większych i mniejszych miejscowościach, wszędzie tam, gdzie dzieci czekają na górników.
W tym roku takich spotkań zorganizowano w sumie 30. Obie strony starannie się do nich przygotowały – przedstawiciele kopalń prezentowali pogadanki na temat pracy górniczej, często ilustrowane zdjęciami, a dzieci odwdzięczyły się życzeniami, laurkami i kwiatami. Wśród osób odwiedzających placówki oświatowe często są członkowie orkiestr górniczych z Konina i Adamowa – wtedy pogadanka rozszerza się o informacje związane z działalnością zespołów i możliwość posłuchania muzyki wykonanej na żywo, co zawsze przyjmowane jest z radością.      e

Na zdjęciach górnicy PAK WB Adamów w placówkach oświatowych
1 – 6  Józef Cajdler na spotkaniu z dziećmi w Ogorzelczynie
7 – 10  Sylwia Sewioł w przedszkolu w Kawęczynie
11 – Wojciech Gmach odwiedził dzieci w Malanowie
12 – 14   Grupa muzyków orkiestry kopalni Adamów w przedszkolu w Brudzewie
15 –  Kapelmistrz Mirosław Pacześny wraz muzykami zagrali także we Władysławowie

20 – 27 Pracownicy kopalni Adamów w szkole podstawowej w Brudzewie

Dodaj komentarz