Poparcie dla Ościsłowa

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Poznaniu wyraziła poparcie dla budowy odkrywki Ościsłowo oraz przedłużenia pracy Zespołu Elektrowni PAK. W dokumencie przyjętym 20 grudnia 2017 roku czytamy:

Postulujemy podjęcie wszelkich działań zmierzających do zrealizowania inwestycji mającej na celu eksploatację złoża węgla brunatnego Ościsłowo.
PAK KWB może być eksploatowana jeszcze od 7 do 10 lat, natomiast zasoby węgla złoża Ościsłowo szacuje się na około 40 mln ton i wystarczą w sumie na kilkanaście lat. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury przesyłowej zapewnia to kontynuację produkcji w ZE PAK S.A. przy minimalizacji nakładów.
Rezultatem realizacji inwestycji będzie wykorzystanie potencjału ludzkiego, zwłaszcza pracowników ZE PAK S.A., PAK KWB Konin oraz współpracujących z nimi spółek i przedsiębiorstw z tego obszaru. Oznacza to rozwiązanie problemów społecznych dotyczących tysięcy osób.
Odkrywka Ościsłowo oraz dalsza modernizacja elektrowni daje możliwość budowania potencjału gospodarczego wschodniej Wielkopolski oraz utrzymania rozwoju okręgu wokół Konina. Inwestycja pozwoliłaby powstrzymać negatywne tendencje demograficzne dla tych rejonów, przeciwdziałać bezrobociu i ubóstwu.
Podkreślić należy, że planowana budowa odkrywki Ościsłowo spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Wokół inwestycji wytworzyła się pozytywna atmosfera zarówno wśród samorządowców, mieszkańców, a także pracowników kopalni i elektrowni.

Jednocześnie postulujemy zachowanie w pełnym dotychczasowym wymiarze opłat eksploatacyjnych za kopalinę odprowadzanych do gmin, na terenie których realizuje się wydobycie złóż. Samorządy nie mogą zostać pozbawione rekompensaty za szkody powodowane przez wydobycie oraz możliwości rekultywacji zniszczonych terenów w przyszłości.

Inwestycja Ościsłowo ma istotne znaczenie dla rozwoju obszaru Wielkopolski Wschodniej, dla całego regionu konińskiego i kraju. Uważamy, że powinna to być strategiczna inwestycja Państwa Polskiego i wymaga współpracy wszystkich zainteresowanych.

W imieniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dokument podpisał jej przewodniczący Jacek Silski.

 

Dodaj komentarz