Z adamowskiego archiwum (7)

Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł znaczące zmiany techniczne. W 1993 roku nastąpiła przeprowadzka części maszyn podstawowych – koparki, zwałowarki i podawarki – z Bogdałowa i Adamowa na odkrywkę Władysławów. Demontaż, transport i ponowne złożenie maszyn wymagałoby wielkich nakładów finansowych i zajęło około dwóch lat, zdecydowano się zatem na przejazd urządzeń na ich własnych pojazdach. Trasa miała długość około 20 km, po drodze znajdowały się liczne przeszkody: linie energetyczne i telefoniczne, rowy, rzeka, gazociąg i dziesięć odcinków dróg.

Drugą zmianą był zakup nowej koparki KWK 1500s, wyprodukowanej głównie przez zgorzelecką spółkę FAMAGO. Maszyna ta zastąpiła na odkrywce Adamów dwie stare koparki pochodzące z NRD. Koszt nowej maszyny, sięgający po denominacji 28,7 mln zł, stanowił sumę większą niż ówczesny roczny budżet Turku.

Fot. 1  i  2  Przejazd maszyn na odkrywkę Władysławów, rok 1993
3  i  4  Uroczyste uruchomienie koparki KWK 1500s i jej praca przy zbieraniu nadkładu na odkrywce Adamów

W tym czasie coraz większą wagę zaczęto przywiązywać do ochrony środowiska i starannej rekultywacji. We wrześniu 1994 roku zakończono zazwałowywanie odkrywki Bogdałów nadkładem z sąsiedniej odkrywki Koźmin. Do zbiornika powstałego po Bogdałowie wpuszczono trzy tony karpi, w uroczystości zarybiania akwenu uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji kopalni oraz miejscowego nadleśnictwa.

Na początku dekady powstał rządowy projekt utworzenia holdingu górniczo-energetycznego i włączenia w jego strukturę kopalni Adamów. Przeciwko tym planom wystąpiły związki zawodowe, 21 kwietnia 1994 roku kopalniana „Solidarność’ ogłosiła strajk, polegający na wstrzymaniu dostaw węgla do elektrowni. Akcję poparły NSZZ Górników oraz ZZ Pracowników Dozoru. W wiecu zorganizowanym na Warence uczestniczyło ponad tysiąc osób. Strajk zakończył się 30 kwietnia, kiedy minister wycofał się ze swojej decyzji.

W grudniu 1994 roku kopalnia obchodziła 35-lecie. Podkreślano korzystne wyniki finansowe zakładu i jego perspektywy na przyszłość. Podczas jubileuszowej akademii odznaczono ponad stu pracowników.

Oprac. eg
wykorzystano Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-1999 Andrzeja Piaseckiego

Fot. Archiwum
5 –  Zbiornik Bogdałów
6  i  7   Konferencja związkowa, rok 1992
8  i  9   Dzień Górnika w roku 1993
10 – 13   Comber Babski i Karczma Piwna w roku 1993

 

Dodaj komentarz