23 litry bezcennego leku

W piątek 2 lutego Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. św. Barbary przy PAK KWB Konin przeprowadził pierwszą w tym roku akcję krwiodawstwa.

Była to już 191. akcja poboru krwi w historii górniczego klubu. Została zorganizowana na terenie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych, który od kilku lat współpracuje z klubem HDK, użycza pomieszczenia i propaguje ruch czerwonokrzyski wśród młodzieży. Uczestników akcji obsługiwało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.

Krew oddały 54 osoby, co pozwoliło zgromadzić 23.150 ml tego bezcennego leku. Od początku działalności górniczego klubu oddano już 18.133 litry krwi.
Następną akcję zarząd klubu HDK zaplanował na 13 kwietnia, także w ZSG-E.

Zbigniew Kluska

Fot. Mirosław Grzelak

Dodaj komentarz