Ciąg dalszy rozmów o Ościsłowie

Sprawa uruchomienia odkrywki Ościsłowo była jednym z wiodących tematów posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Spotkanie odbyło się 2 lutego w Warszawie. Stronę rządową reprezentował m. in. Grzegorz Tobiszowski z Ministerstwa Energii i Mariusz Orion Jędrysek z Ministerstwa Środowiska, a także Krzysztof Lissowski z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W gronie pracodawców był zarząd PAK KWB Konin, a wśród przedstawicieli strony społecznej szefowie związków zawodowych działających w kopalni Konin i kopalni Adamów.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że inwestycja Ościsłowo ma rangę nadrzędnego interesu publicznego oraz istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Ponieważ dyskusja na temat Ościsłowa nadal rozciąga się w czasie, nie przynosząc konkretnych efektów, związki zawodowe kopalni Konin domagały się spotkania z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, by wyjaśnić sytuację. O tym, że takie wyjaśnienie jest potrzebne świadczy wypowiedź dyrektora Lissowskiego z GDOŚ, która zdaniem związkowców była niezgodna ze stanem faktycznym.
Zarząd kopalni Konin ze swej strony podtrzymał gotowość współpracy ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w sprawę Ościsłowa oraz przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej.

Ważnym argumentem przemawiającym za budową nowej odkrywki były dokumenty przyjęte ostatnio przez samorządy lokalne – Radę Powiatu Konińskiego, Radę Miasta, prezydenta Konina i Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego – które jednoznacznie popierają uruchomienie Ościsłowa. Podczas dyskusji stanowisko reprezentantów kopalni Konin zdecydowanie wsparli koledzy z Adamowa, a także z Bełchatowa.

Innym ważnym tematem posiedzenia było omówienie „Programu dla sektora węgla brunatnego w Polsce” oraz „Polityki surowcowej Polski”. Konsultacje społeczne dotyczące tych dokumentów powinny się zakończyć w połowie roku.       g

Fot. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS

 

Dodaj komentarz