Kopalnia Bełchatów dostała zielone światło na budowę odkrywki Złoczew. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi 28 marca br. wydała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla tej inwestycji.
Złoczew jest najważniejszym złożem perspektywicznym grupy kapitałowej PGE i jej strategicznym projektem. Wydobycie węgla z tego złoża ma istotne znaczenie dla przyszłości Elektrowni Bełchatów.
Złoża bełchatowskie, obecnie eksploatowane przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wyczerpią się w latach 2032-35. Aby zachować ciągłość wydobycia, budowa odkrywki Złoczew powinna się rozpocząć w latach 2024-25.
Otrzymanie decyzji środowiskowej nie oznacza końca starań o otwarcie odkrywki. Jednak po pokonaniu największej przeszkody droga do uzyskania koncesji i zakończenia procedur jest prostsza. PGE GiEK planuje złożyć wniosek o koncesję za kilka miesięcy i spodziewa się ją otrzymać w trzecim kwartale 2018 r.

Decyzję RDOŚ krytykują działacze Stowarzyszenia „Nie dla odkrywki Złoczew”, wspierani przez Fundację Greenpeace Polska. Organizacja ta jest stroną w postępowaniu przed RDOŚ i już zapowiedziała złożenie odwołania od decyzji środowiskowej.  Projekt nowej odkrywki popierają natomiast samorządy gmin i powiatów regionu łódzkiego, które powołały stowarzyszenie na rzecz budowy kopalni w Złoczewie.    eg

Dodaj komentarz