Z adamowskiego archiwum (9)

Czterdziestolecie KWB Adamów, przypadające w 1999 roku, stało się okazją do wydania jubileuszowej publikacji. Autor tego opracowania zauważył, że powstanie kopalni i jej jubileusze pokrywały się ze znaczącymi datami w historii Polski. Rok 1959 to koniec wielkiego powojennego uprzemysłowienia kraju, a w Turku zamknięcie etapu rolniczo-rzemieślniczego. W 1969 skończyła się siermiężna epoka gomułkowska, a rok 1979 zapoczątkował zmierzch komunizmu. Rok 1989 to pamiętne wielkie przemiany polityczne i gospodarcze, a w 1999 nastąpił powrót Turku do Wielkopolski i wzrost samorządności regionu.

Prognozując przyszłość kopalni Andrzej Piasecki napisał: KWB „Adamów” jako przedsiębiorstwo z rozbudowanym aparatem socjalnym, dużym zatrudnieniem, jest w pewnym sensie reliktem mijającej już epoki.(…) Kopalnia przestanie być przedsiębiorstwem państwowym, być może przekształci się w grupę spółek, wzrośnie znaczenie takich działów jak informatyka, marketing. Coraz większą rolę odgrywać będą inwestycje proekologiczne. Na pewno zmieni się charakter dwóch kopalnianych gmin: Przykony i Władysławowa, które mają szansę stać się prawdziwym zagłębiem turystycznym.
Węgiel brunatny będzie prawdopodobnie wydobywany pod Turkiem jeszcze przez około dwadzieścia lat. Dalsza eksploatacja oznacza konieczność budowy nowych odkrywek, co oczywiście uzależnione jest od polityki państwa wobec całego regionu konińsko-tureckiego, gdzie przemysł paliwowo-energetyczny osiągnie etap końcowy.

W 1999 roku stan zasobów przemysłowych kopalni oceniano na 106 mln ton. Wydobycie z odkrywki Władysławów planowano do 2009 roku, z odkrywki Adamów do 2021, a z północnego pola odkrywki Koźmin do 2022.

Fot. 1 – 3  Odbiór koparki RS 400 po remoncie (rok 2000)
4 –  Osadnik wód brudnych odkrywki Władysławów w Piorunowie
5 –  Przełożenie Strugi Janiszewskiej
6 –  Koparka KWK 1200 we wkopie
7 i 8 –  Zwałowarka ZGOT 8800 na odkrywce Adamów
9 –  Odkrywka Koźmin, koparka 1200 M – dawna SchRs 1200, która uległa poważnej awarii na Adamowie, po odbudowie i modernizacji pracowała na Koźminie (rok 2001)
10 –  Kopalniany ośrodek wypoczynkowy w Ślesinie
11 –  Górnicze bloki w Turku (rok 2000)
12 –  Kopalniane przedszkole

Wielkim osiągnięciem w dziedzinie rekultywacji było utworzenie zbiornika Przykona w południowo-wschodniej części (nadal czynnej) odkrywki Adamów, na trasie odtwarzanego koryta rzeki Teleszyny. Do jego napełniania wykorzystano wody z odwodnienia wgłębnego odkrywki Adamów. Powierzchnia akwenu wynosi 140 ha, a maksymalna głębokość 5,5 m. Na środku uformowano 3,4-hektarową wyspę. Budowa zbiornika trwała od 1996 do 2001 roku; został oddany do użytku w 2004.
Jest to dziś popularne miejsce wypoczynku, chętnie odwiedzane przez mieszkańców regionu. Za budowę zbiornika kopalnia dwukrotnie otrzymała tytuł Wielkopolski HIT – w 1999 i 2001 roku.

Oprac. eg
wykorzystano Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-1999 Andrzeja Piaseckiego

Fot. archiwum
13 – 15 Budowa zbiornika Przykona w roku 2000…
16 – 17 … i jego napełnianie w roku 2001
18 – Odkrywka Adamów z lotu ptaka w roku 2003

 

Dodaj komentarz