Portal  WNP.pl    przytacza  dane  na temat  europejskich elektrowni,  które  emitują  najwięcej
dwutlenku  węgla.  Okazuje się,  że w  pierwszej  dziesiątce  jest  aż  siedem  niemieckich firm.

Pierwsze  miejsce  w tym  zestawieniu  zajmuje  Elektrownia Bełchatów,  która  w  2016 roku
wyemitowała  około 35 mln ton CO2.  Sześć kolejnych  miejsc zajmują  elektrownie z Niemiec.
Są  to:  Neurath  z emisją  31,3  mln ton,   Niederaußem  z  24,8  mln  ton,   Jänschwalde –
23,8  mln ton,  Weisweiler – 18,7 mln ton,  Boxberg – 18,6 mln ton oraz elektrownia Schwarze
Pumpe z 12,2 mln ton.
Ósme miejsce zajmuje  Elektrownia  Kozienice,  która emituje  12 mln ton.  Miejsce dziewiąte
przypadło  kolejnej  niemieckiej  elektrowni  Lippendorf  z  emisją  10,8 mln ton.    Pierwszą
dziesiątkę zamyka włoska Torrevaldaliga Nord emitująca 10 mln ton CO2.

Jeśli podliczymy ilość  wyrzucanego w  powietrze dwutlenku węgla,  okaże się,  że wszystkie
wymienione    niemieckie   siłownie   emitują   w  sumie  ponad   140  mln  ton  CO2,  wobec
47 mln ton pochodzących z Bełchatowa i Kozienic.  Jak napisano na portalu:  wypada  o tym
pamiętać choćby  dlatego,  że Niemcy  ze  swoją transformacją  energetyki  uchodzą   niemal
za wzór do naśladowania.

Oprac. na podst. WNP.pl
Grafika: WNP.pl

Dodaj komentarz