Jak przedłużyć koncesję

Trwa dyskusja nad zmianami prawa geologicznego i górniczego; ministerstwo środowiska przeprowadza konsultacje, organizowane są spotkania i konferencje. Tematyka ta obecna była podczas III Forum Geologii i Górnictwa, które odbyło się w marcu w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele PAK KWB Konin: Zbigniew Jagodziński, Mariusz Dziamara i Grzegorz Dydak.

Jakie tematy dominowały podczas spotkania?
Zbigniew Jagodziński, naczelny inżynier ds. inwestycji: Jednym z wiodących tematów, którym dziś wszyscy są zainteresowani, jest wydłużenie koncesji, które obowiązują do 2020 roku. Jest to paląca sprawa dla naszej branży – dla nas, dla Bełchatowa i Turowa, ale także dla innych firm, jak kopalnia cynku i ołowiu w Olkuszu, podobny problem ma też wiele kopalń na Śląsku.
Koncesje na wydobywanie surowców w większości przypadków kończą się za dwa lata i zakłady nie zdążą wyeksploatować wszystkich zasobów. Pozostaną więc części złóż, które nie zostaną wyeksploatowane, a które były objęte koncesją. Zatrzymanie wydobycia spowoduje kolejne problemy, na przykład zakłócenie dostaw do energetyki itp. Zgodnie z obowiązującym prawem, wydłużenie koncesji wymaga przejścia całej procedury, z raportem oddziaływania, decyzją środowiskową itd. Jest to bardzo czasochłonne, co widzimy po Ościsłowie, albo czasami wręcz niemożliwe. Dlatego w ramach racjonalnej gospodarki złożem trzeba to pilnie zmienić.

Czy przedłużenie koncesji następowałoby automatycznie?
Zmiana polegałaby na tym, żeby uniknąć konieczności przechodzenia całej ścieżki od początku. Obecnie nie jest jeszcze doprecyzowane, jakie dokumenty będą wymagane przy składaniu wniosku, ale na pewno nie będzie konieczności wykonywania raportu i uzyskiwania decyzji środowiskowej. Termin eksploatacji mógłby być w ten sposób wydłużony do 6 lat. To nam wystarczy, żeby spokojnie wybrać wszystkie zasoby. Zmiana miałaby obowiązywać od lipca, czy tak będzie, zobaczymy.
Inną nowością jest utworzenie Państwowej Agencji Geologicznej jako organu nadzorującego wszystkie sprawy geologiczne. Agencja ma przejąć zadania Państwowego Instytutu Geologicznego, rozszerzone o dodatkowe zakresy działań.

Szykują się także zmiany w prawie wodnym.
Tak, ma powstać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To nowy organ zarządzający, który zajmie miejsce RZGW i innych instytucji, jakie do tej pory wydawały decyzje na odwodnienia i wszystkie działania związane z odprowadzaniem wód. Dyrektorowi PGW WP podlegać będą dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a im z kolei dyrektorzy zlewni PGW WP oraz kierownicy nadzorów wodnych. My w większości przypadków będziemy załatwiać sprawy na szczeblu kierowników i dyrektorów zlewni. Pozostaje pytanie, czy będziemy w stanie na czas uzyskiwać wszystkie decyzje w nowej instytucji. Pomijając problemy opłat za wodę, bo ustawa ma wprowadzić nowy system opłat za usługi wodne oraz nową decyzję administracyjną – ocenę wodnoprawną.
Szkoda, że na konferencji nie podano interesujących nas informacji typowo branżowych, problem naświetlono tylko hasłowo. A planowane zmiany będą miały wpływ na naszą działalność, bo z wodą mamy do czynienia bardzo dużo. Z pewnością wiele zmian będzie się ujawniało w trakcie uzyskiwania potrzebnych decyzji.
Podczas forum uczestniczyliśmy także w bardzo ciekawym panelu dyskusyjnym na temat obciążeń podatkowych górnictwa. Było dużo narzekań na opłaty, dyskutanci podkreślali, że kopalnie starają się być konkurencyjne, ale to działanie bardzo utrudnia ilość obciążeń podatkowych, która nie maleje, a wręcz rośnie. I ciężko potem konkurować z węglem importowanym, skoro nasze kopalnie ponoszą tak duże obciążenia. Padło dużo propozycji do przemyślenia, co warto byłoby zmienić.    (g)

Grafika: III Forum Geologii i Górnictwa

Dodaj komentarz