Niebezpieczne dopalacze

Zagrożenie, jakie stwarzają, także w środowisku pracy, narkotyki i dopalacze, było tematem szkolenia zorganizowanego przez zakładowego społecznego inspektora pracy PAK KWB Konin Wiesława Kwiatkowskiego.
Spotkanie odbyło się 16 maja; wzięły w nim udział służby BHP KWB Konin i Adamów oraz społeczni inspektorzy pracy obu kopalń, a także spółek PAK Górnictwo i Med-Alko.

Sprawa dopalaczy była już omawiana podczas ubiegłorocznego szkolenia, spotkanie było więc kontynuacją tematu. Omówiły go obszernie: Agnieszka Dybała-Kamińska, dyrektor konińskiego sanepidu, oraz Adrianna Kuna z Komendy Miejskiej Policji. Prelegentki wyjaśniły, w jaki sposób dopalacze działają na organizm człowieka, jakie mogą powodować reakcje i zachowania i dlaczego są tak niebezpieczne. Przedstawiły rozmaite, najczęściej bardzo atrakcyjne, formy opakowań tych substancji oraz kanały sprzedaży. Dystrybucja zorganizowana w formie piramidy sprawia, że niezwykle trudno wykryć organizatorów handlu, do których trafiają krociowe zyski.
Ilustracją wykładów były filmy pokazujące zachowanie ludzi po zażyciu dopalaczy. Niestety, z wypowiedzi ekspertek wynikają dość pesymistyczne wnioski – dotychczas stosowane sposoby walki z dopalaczami są nieskuteczne, a kary dla handlarzy tymi substancjami praktycznie nieściągalne.

Dopalacze są bardzo łatwo dostępne, również w naszym regionie, a grupa odbiorców to nie tylko nastolatki. Wśród osób stosujących te substancje dominują młodzi i wykształceni mężczyźni, problem może zatem wystąpić także w zakładach pracy. Ten aspekt sprawy szczególnie zainteresował uczestników spotkania. Dyskutowano o tym, jakie możliwości działania mają pracodawcy w świetle przepisów prawa oraz regulaminów obowiązujących w firmach oraz jak należy reagować, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro pracowników i bezpieczeństwo ich pracy.        eg

Fot. Piotr Ordan

Dodaj komentarz