6 kwietnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PAK KWB Konin S.A. oraz PAK KWB Adamów S.A., na którym powołano pana Aleksandra Grada do pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PAK KWB Adamów i PAK KWB Konin.     g

Dodaj komentarz