Wiadukt zdemontowany

Wiadukt kolejowy w miejscowości Szadów Księży, stanowiący własność kopalni Adamów, został ostatnio zdemontowany.

Wiadukt, biegnący nad drogą wojewódzką nr 460 relacji Kalisz – Turek – Koło, stanowił część linii kolejowej transportującej węgiel z odkrywki Władysławów. Od czasu zamknięcia tej odkrywki nie był używany, ale poddawany bieżącym przeglądom.
W sierpniu ubiegłego roku obiekt uległ uszkodzeniu. Kierowca z firmy budowlanej przewożący koparkę jednonaczyniową drogą pod wiaduktem uderzył w niego. Siła uderzenia była tak potężna, że przesunęła metalową konstrukcję wiaduktu względem betonowej podstawy. Ekspertyza wykazała, że uszkodzenie jest poważne i obiekt stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego. Podjęto zatem decyzję o zdemontowaniu wiaduktu w celu naprawy.
Wyłączenie z ruchu drogi wojewódzkiej wymaga spełnienia szeregu formalności, uzyskania odpowiednich pozwoleń i zorganizowania objazdu na czas rozbiórki. Wypełnienie tych procedur trwało od sierpnia do czerwca br.

Na dzień demontażu wybrano niehandlową niedzielę 17 czerwca, by maksymalnie zredukować uciążliwości odczuwane przez użytkowników drogi. Przy użyciu dwóch dźwigów 36-tonowy wiadukt został podniesiony i położony na podkładach przygotowanych na drodze. Następnie zdemontowano część bariery, która została wykorzystana do zabezpieczenia nasypów. Pozostałą część konstrukcji załadowano na zestaw niskopodwoziowy i przewieziono na plac montażowy w Warence. W najbliższym czasie zapadnie decyzja, czy wiadukt będzie naprawiany, czy złomowany.
Akcja demontażu trwała kilkanaście godzin, od szóstej rano do późnego popołudnia. Roboty, także te przygotowawcze związane ze zorganizowaniem objazdu, wykonali pracownicy spółki PAK Górnictwo na zlecenie kopalni Adamów.

Niedawno pojawił się pomysł wykorzystania nasypu trasy kolejowej odkrywki Władysławów jako ścieżki dydaktycznej. Linia o długości 13,8 km przebiega przez ciekawy teren obfitujący w rzeczki, lasy i ładne widoki, z dala od dróg – jest więc nie tylko malownicza, ale i bezpieczna. Trasa biegnie przez teren trzech gmin: Władysławów, Brudzew i Turek; wszystkie wyraziły zainteresowanie tym projektem.         jc, eg

Fot. Józef Cajdler

Dodaj komentarz