Pięknieje zbiornik w Kleczewie

Zbiornik wodny powstający po zachodniej stronie Kleczewa coraz bardziej przypomina miejsce przeznaczone do rekreacji. Akwen jest widoczną pozostałością po wyrobisku końcowym odkrywki Kazimierz Północ; od kilku lat prowadzone są intensywne prace na jego zboczach.

Roboty żwawo postępują, co roku widać wyraźną zmianę, zbiornik szybko napełnia się wodą. Przypomnijmy, że koncepcja zagospodarowania obszaru po odkrywce Kazimierz Północ przewiduje utworzenie 522-hektarowego akwenu, wokół którego powstaną plaże, piaszczyste i trawiaste, oraz zielone zagajniki. Wymaga to naturalnie przeprowadzenia najpierw rekultywacji technicznej, czyli ukształtowania i niwelacji terenu, a następnie biologicznej, polegającej na obsianiu skarpy roślinnością przeciwerozyjną i obsadzeniu odpowiednio dobranymi gatunkami drzew i krzewów.

W ciągu ostatnich miesięcy roboty koncentrowały się na skarpie północnej, gdzie zaplanowano teren rekreacyjny dla mieszkańców Kleczewa i miejscowości położonych po tej stronie akwenu. Wypoczywający nad wodą, spragnieni słońca kleczewianie będą mieli do wyboru dwa miejsca – plażę piaszczystą i trawiastą.
Do końca maja prowadzono rekultywację techniczną tej części zbocza, która zostanie zalana wodą – poziom wody sięgnie linii drzewek. Skarpa została zniwelowana spychaczami; były to już docelowe roboty. Kiedy spychacze opuściły stok północny, został on obsiany mieszanką lucerny i trawy w celu umocnienia skarpy. Zgodnie z założeniem, obie plaże mają zostać wykonane w przyszłym roku.

Na stoku północnym rekultywacja techniczna została już zakończona. Prace w ramach rekultywacji technicznej będą natomiast kontynuowane od strony południowej w 2019 roku. Powstanie tam mniejsza plaża; z której będą mogli korzystać zwłaszcza mieszkańcy pobliskiej miejscowości Jabłonka – mówi Jacek Stasiński, kierownik Działu Rekultywacji, i dodaje: Na skarpie wschodniej z kolei trzeba było dokonać kilku poprawek, ponieważ zimą utworzyły się tam drobne rynny. Wiosną spycharki przygotowały teren pod siew i nasadzenia, które zostaną wykonane jesienią tego roku, a siew w roku przyszłym. W ten sposób zakończone zostaną roboty także po stronie wschodniej.        eg

Fot. Piotr Ordan

1 – 6     Skarpa północno-wschodnia
7  – 9    Widok zbocza zachodnio-południowego
10  –  Zbiornik z lotu ptaka

 

Dodaj komentarz