70 lat Zakładowej Straży Pożarnej KWB Konin (2)

W 1950 roku oddział zakładowej straży pożarnej składał się z 52 strażaków dysponujących powiększonym zasobem sprzętu gaśniczego i zakupionym przez kopalnię wozem bojowym na podwoziu samochodowym. Pierwszy, bardzo drastyczny, bojowy egzamin strażacy zdali w lipcu 1951 roku, kiedy od uderzenia pioruna w ogniu stanęła połać dachowa hali suszarek brykietowni.

W latach pięćdziesiątych oddział doczekał się swojej siedziby. Równocześnie z budową odkrywki Gosławice wznoszono remizę, zlokalizowaną przy polnej drodze wiodącej z Marantowa do lasu niesłuskiego. W remizie przewidziano miejsce na garaże, pomieszczenia na sprzęt gaśniczy oraz pokoje socjalne dla dyżurujących zmian. Obiekt wyposażony w dwa wozy bojowe oddano do użytku w październiku 1955 roku.
Strażacy przez cały czas doskonalili swoje umiejętności. Wyszkolenie i sprawność kopalnianej ZSP została nagrodzona przyznaniem proporca „Przodującej Straży Pożarnej Województwa Poznańskiego”.

Grzegorz Grobelski

Fot. archiwum

Dodaj komentarz