Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej

Nastąpiły zmiany we władzach spółek PAK KWB Konin i PAK KWB Adamów.
W skład rady nadzorczej wszedł Piotr Woźny, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego tego gremium.
Natomiast zarząd obu kopalń pracuje w składzie trzyosobowym. Nowym członkiem zarządu został Jarosław Wójcik.

 

Dodaj komentarz