Rezygnacja z Ościsłowa

Zarząd PAK KWB Konin podjął 2 grudnia br. uchwałę o rezygnacji z działań i inwestycji mających na celu realizację przedsięwzięć polegających na wydobywaniu węgla brunatnego i  kopalin towarzyszących ze złóż Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo.

Uchwały te wymagają akceptacji Rady Nadzorczej PAK KWB Konin S.A. W przypadku jej uzyskania, podjęte zostaną działania prowadzące do formalnego odstąpienia od wszczętych postępowań zmierzających do eksploatacji złóż perspektywicznych.

 

Dodaj komentarz