W Elektrowni Turów wmurowano (29 czerwca br.) kamień węgielny pod budowę bloku energetycznego o mocy 450 MW netto. To największa inwestycja realizowana w turoszowskim kompleksie wydobywczo-energetycznym.
Nowy blok zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej około 600 MW. Po jego uruchomieniu moc elektrowni wynosić będzie około 2000 MW. Blok spełni wymagania środowiskowe wynikające z przepisów krajowych i unijnych. Inwestycja pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego kopalni Turów, których wyczerpanie zbiegnie się z planowanym zakończeniem pracy nowego bloku około 2050 roku.
Budowa nowoczesnej jednostki w Turowie ma kosztować 4 mld zł. Jest to jeden z projektów programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE. Do eksploatacji oddano już instalację odsiarczania spalin dla bloków 4-6, której budowa kosztowała 500 mln zł. Dzięki niej elektrownia Turów znacznie zmniejszy emisję dwutlenku siarki i pyłu. Do modernizacji przygotowywane są bloki 1-3; jej celem jest dostosowanie jednostek do przyszłych wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat. Dodatkowo zostanie zwiększona ich moc z 235 do 250 MW.

                                                                                                                                            CIRE

Dodaj komentarz