Na 22 kwietnia zaplanowano wybory delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PAK KWB Konin.

Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie kasy, natomiast bierne prawo wyborcze przysługuje tym pracownikom, którzy należą do kasy przynajmniej przez rok.
Prawo zgłaszania kandydatów ma grupa co najmniej pięciu członków MPKZP. Kandydatów na delegatów można zgłaszać do 24 marca.
Wybranych zostanie 26 delegatów. Każda spółka, w której pracują członkowie kasy, będzie miała swoją reprezentację. Na walnym zjeździe spośród delegatów zostanie wyłoniony zarząd MPKZP.

Regulamin wyborów i potrzebne wzory dokumentów można znaleźć w intranecie, formularze są dostępne także w biurze kasy w biurowcu A w Kleczewie. Informacji na temat wyborów udziela zarząd MPKZP, w tym przewodniczący Wiesław Kwiatkowski tel. 67-52, skarbnik Janusz Michalak 67-74 oraz  Dorota Szubert 65-92.         g

Dodaj komentarz