Ciąg dalszy informacji, co robi SIP

W piątek 16 marca br. odbyło się kolejne cykliczne posiedzenie SIP, w którym uczestniczyli społeczni inspektorzy spółek PAK KWB Konin, PAK Górnictwo oraz Med-Alko, a także zaproszeni goście: inspektor Paweł Bielski z PIP Konin, nadinspektor Ryszard Pustelnik z OUG Poznań oraz przedstawiciele służb BHP – Zygmunt Wojciechowski z KWB Konin i Dawid Grasza z PAK Górnictwo.

Obecność gości sprawiła, że prócz bieżących problemów zakładu górniczego omawiano także zagadnienia o szerszym znaczeniu. Inspektor Paweł Bielski omówił zmiany w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie w 2018 roku. Oto pięć najważniejszych w tym roku zmian w prawie pracy.

1.  Wyższa płaca minimalna
Od 1 stycznia br. pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie zarabiają więcej. Płaca minimalna wynosi 2100 złotych. To o 5 proc. i jednocześnie o 100 złotych więcej niż w roku ubiegłym. Z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.

2.  E-składka
Prostsze opłacanie składek ZUS – koniec kilku oddzielnych wpłat. Od 1 stycznia br. wszystkie składki przedsiębiorca opłaca jednym zwykłym przelewem.

3.  Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

4.  Zakaz handlu w niedziele
Od 1 marca zaczęło się stopniowe ograniczanie handlu w niedziele. Sklepy otwarte są w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W 2019 roku zakupy zrobimy już tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie niedziele (z pewnymi wyjątkami, np. przed świętami). Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. Otwarte będą mogły być m.in. stacje paliw, kwiaciarnie i lodziarnie oraz te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.

5.  Koniec papierowych zwolnień od lekarza
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Jeśli pracodawca założy profil na PUE, to otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.

Paweł Bielski omówił również zmiany, które w najbliższym czasie przygotuje komisja kodyfikacyjna, odpowiadał też na pytania i wyjaśniał wątpliwości. Jednym z tematów, które zajęły więcej czasu i potrzebowały dodatkowych wyjaśnień, była ochrona przedemerytalna pracowników naszej firmy.

Z kolei nadinspektor Ryszard Pustelnik szczegółowo omówił obowiązki przodowych i brygadzistów zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami i instrukcjami. Przypomniał, jak wielka odpowiedzialność ciąży na przodowych i brygadzistach w związku z organizacją pracy na ich odcinkach, podał przykłady naruszeń i niedociągnięć, poinformował o grożących konsekwencjach oraz szeroko omówił sprawę obłożeń na ciągach technologicznych.
Były także pytania i uwagi do służb BHP oraz wyjaśnienia w kwestiach spornych.

Społeczna inspekcja pracy zajmuje się wieloma sprawami, o jednej z nich z radością chciałbym poinformować. Prowadziliśmy ostatnio intensywne rozmowy z zarządem PAK KWB Konin w kwestii braków osobowych na ciągach technologicznych, a w szczególności na maszynach podstawowych. W wyniku rozmów ma być przyjętych do pracy 55 osób, co pozwoli uzupełnić aktualne braki.
Monitowaliśmy także w sprawie niezgodności angażowych i po rozmowach udało się wyprostować niedociągnięcia.

Szanowni Pracownicy,
SIP stara się pomagać na bieżąco. Zgodnie z podjętymi deklaracjami nadal będziemy reagować i poprawiać warunki pracy, więc zachęcamy do współpracy i dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – to na pewno przełoży się na wspólne dobro. Nie chcemy zanudzać nadmiarem informacji pisanej, lecz obiecujemy, że ciąg dalszy nastąpi i będziemy informować o sprawach, którymi się zajmujemy.

Wiesław Kwiatkowski
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
PAK KWB Konin
Tel.67-52

Fot. Grzegorz Korczakowski
1 –  Od lewej Wiesław Kwiatkowski, Paweł Bielski, Zygmunt Wojciechowski i Dawid Grasza
2 –  W środku Ryszard Pustelnik

 

Dodaj komentarz