Ulicami Konina

Ulicami Konina

Przy pięknej słonecznej pogodzie, idealnej na wycieczkę, w sobotę 7 maja cykliści Towarzystwa Turystycznego „Gwarek” przejechali ulicami Konina, rozpoczynając w ten sposób sezon rowerowy.
Nowy zarząd MPKZP

Nowy zarząd MPKZP

Walny Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w PAK KWB Konin wybrał zarząd i komisję rewizyjną.
Piękna karta pomocy

Piękna karta pomocy

Już od 55 lat Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej „Górnik” przy KWB Adamów dzieli się z potrzebującymi najcenniejszym lekiem.