Piękna karta pomocy

Piękna karta pomocy

Już od 55 lat Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej „Górnik” przy KWB Adamów dzieli się z potrzebującymi najcenniejszym lekiem.