Nowy zarząd MPKZP

Nowy zarząd MPKZP

Walny Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w PAK KWB Konin wybrał zarząd i komisję rewizyjną.