Ahoj, przygodo!

Ahoj, przygodo!

Żeglarze z klubu działającego przy kopalni Konin zapraszają na przystań w Pątnowie dzieci z kolejnych szkół